Web Content Viewer (JSR 286)

Úvodní informace

Ministerstvo dopravy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR spravuje a rozvíjí Systém jakosti pozemních komunikací. Součástí tohoto systému je ucelená řada technických a smluvních předpisů, metodických pokynů, přehled schválených materiálů a výrobků apod. Všechny potřebné informace jsou v ucelené podobě dostupné na webových stránkách Politika jakosti pozemních komunikací – www.pjpk.cz.

Mezi základní resortní předpisy v oboru pozemních komunikací patří:

  • Obchodní podmínky staveb PK
  • Technické kvalitativní podmínky staveb PK
  • Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK
  • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK

Dalšími předpisy jsou:

  • Technické podmínky
  • Vzorové listy
  • Metodické pokyny, metodiky, směrnice a další

Všechny výše uvedené předpisy schvaluje Ministerstvo dopravy a naleznete je na webových stránkách www.pjpk.cz.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci své působnosti dále vydává a spravuje své interní technické předpisy, kterými sjednocuje požadavky pro všechny stavby, které se dotýkají ŘSD ČR. Tyto předpisy upřesňují nebo doplňují požadavky Českých technických norem a technických předpisů Ministerstva dopravy s ohledem na zkušenosti, potřeby a nové poznatky. Jedná se zejména o:

  • Požadavky na provedení a kvalitu – PPK
  • Výkresy opakovaných řešení
  • Datové předpisy

Výše uvedené interní technické předpisy ŘSD ČR jsou dostupné na těchto webových stránkách v sekci Technické předpisy.