Web Content Viewer (JSR 286)

CENOVÉ NORMATIVY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Aktuální vydání Cenových normativů bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 19.4.2016 (viz dopis MD_209_2016-910-IPK_2.pdf ze dne 19.4.2016).
 
Cenové normativy jsou určeny pro stanovení ceny staveb pozemních komunikací v úrovni zpracování Záměru projektu.

Cenové normativy stanovují základní cenu (která je složena ze stavebních objektů typu komunikace, mosty a jejich rekonstrukce, tunely), která zahrnuje reálné náklady na realizaci těchto objektů.

Výpočet celkové ceny je zpracován podle následujícího schéma:

  • Stanovení „Základní ceny“ podle cenových normativů (hlavní stavební objekty typu „A“)
  • Dopočet ceny ostatních objektů podle procentní sazby (ostatní objekty typu „“B“)
  • Expertní úprava „Základní ceny“ podle „Atributů“
  • Stanovení rizikové složky pro všechny stavební objekty (typy „A“ i „B“)
  • Přepočet celkové ceny na aktuální cenovou úroveň (celková cena za objekty typu „A“ + „B“ včetně expertních úprav a rizikové složky se přepočte dle indexu ČSÚ / SFDI)
  • Výpočet ceny včetně DPH
     

Seznam rozhodujících změn oproti CN 2015

Sborník agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP.

Aktuální vydání Cenových normativů bylo schváleno Centrální komisí MD ČR dne 20.3.2015 (viz dopis MD 136/2015-910-IPK/2 ze dne 9.4.2015).

Sborníky agregovaných položek jsou zpracovány pro rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80% a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů).

Ukazatelové ceny byly vytvořeny v návaznosti na expertní ceny položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v aktuální cenové úrovni roku 2015.

Seznam skupin určujících stavebních objektů vychází z členění dle JKSO. Tento seznam stavebních objektů je aktualizován vzhledem ke skutečně používaným technologiím u daných skupin stavebních objektů. V jednotkových cenách základny DUR není obsažena položka na nepředvídané práce ani na DPH.

Sborník DUR

DUR - komunikace, sítě, stěny.pdf
DUR - mosty.pdf
DUR,DSP - 2015 - rizika.pdf

Sborník DSP

Soubor ukazatelů

DSP - 814-815- septiky, oplocení, zdi.pdf
DSP - 821 11-43 mosty, lávky.pdf
DSP - 822 21-24 dálnice a silnice I-III tř.pdf
DSP - 822 25-26 místní komunikace.pdf
DSP - 822 27-55 chodníky, odstavné pl.pdf
DSP - 827-833 sítě atd.pdf

Atributy ukazatelů

DSP-814-815 - septiky_oplocení_zdi ATRIBUTY.pdf
DSP-821 11-43 mosty_lávky ATRIBUTY.pdf
DSP-822 21-24 - dálnice_silnice I-III tř ATRIBUTY.pdf
DSP-822 25-26 - místní komunikace ATRIBUTY.pdf
DSP-822 27-55 - chodníky_odstavné pl ATRIBUTY.pdf
DSP-827 111-833 118 - sítě ATRIBUTY.pdf

Databáze rizik

DUR, DSP - 2015 - rizika.pdf

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací je k dispozici na internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/

 

Statistika „Měrné náklady staveb“ zahrnuje vyhodnocení nabídkových cen 1.460 staveb (6.682 stavebních objektů) u kterých proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb v působnosti ŘSD ČR.

Vyhodnocení se provádí od roku 2004. Výsledkem jsou cenové databáze a grafy, které vypovídají za jaké ceny ŘSD ČR jednotlivé stavby realizovalo v jednotlivých letech včetně jejich porovnání s průměrnými ukazateli.

Odkaz na samostatné stránky: http://www.merne-naklady-staveb.cz/