Web Content Viewer (JSR 286)
Název Popis Ke stažení
Směrnice GŘ č. 10/2017 Zásahy cizích stavebníků  nebo investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy Aktuální SGR-1017-v.2-Zasahy_cizich_investoru.pdf
SGR-1017-v.2-Zasahy_cizich_investoru-Priloha-c.1-Financni_plneni_za_uziti_majetku_statu_cizimi_subjekty.pdf
SGR-1017-v.2-Formulare_a_vzory_k_SGR_c.10-2017.zip
Směrnice GŘ č. 4/2019 Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací Aktuální SGR_4-2019_Provadeni_udrzbovych_praci_a_oprav_PK_v1.2.docx
Aktuální Formulare_PUP_k_SGR_4-2019_v1.2.zip
Archiv SGR 04_2019.zip
Směrnice GŘ č. 13/2016 Určení rozsahu služebnosti inženýrské sítě ve správě ŘSD ČR Aktuální  SGR 13_2016.pdf

Směrnice GŘ č. 6/2013 - Hospodaření s materiály získanými při výstavbě opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy - včetně příloh

Aktuální SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy.pdf
Aktuální  SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy Priloha1 Kupni smlouva.doc
Aktuální  SGR_0613_verze3.0_Hospodareni_s_materialy_Priloha_c2_od 24-08-2018.xlsx

Příkaz ředitele provozního úseku č. 3/2014 - Metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů

Aktuální  PPR 0314.pdf

Směrnice GŘ č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby)

Aktuální  SGR-1014-Cleneni-a-rozsah-zadavaci-dokumentace-stavby.pdf

Směrnice GŘ č. 8/2011 verze 3.2 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR

Aktuální verze 3.2: Smernice_GR_8_2011_ver 3_2 FIN.pdf
Archiv starších verzí: Smernice_GR_8_2011_ver_3_1.pdf
Archiv starších verzí: 8_2011_verze_3.0.pdf

Směrnice GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací

Aktuální SGR_9-2016_Realizace_staveb_PK_v2.0.docx
Aktuální Formulare_k_SGR_9-2016_v2.0.zip
Archiv starších verzí:

SGR_9-2016_Realizace_staveb_PK_v1.2_21052019.pdf

SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK.pdf

Archiv starších verzí:

SGR-09-2016-FORMULARE

SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK_prilohy.zip

 

Směrnice GŘ č. 18/2017 – Změny závazků

Aktuální  SGR_18_2017_ver_1_3_Zmeny_zavazku.pdf
Aktuální  SGR_18_2017_ver_1_3_prilohy.zip
Archiv starších verzí: SGR-1817 verze 1-2 Zmeny zavazku.pdf
Archiv starších verzí: SGR-1817 Zmeny zavazku ver 1-2 prilohy.zip
Archiv starších verzí: SGR 18_2017 ver 1_1.pdf
Archiv starších verzí: SGR 18_2017 ver 1_1 prilohy.zip
Archiv starších verzí: SGR_18-2017_Zmeny_zavazku.pdf
Archiv starších verzí: Smernice_GR_18-2017_prilohy.zip

Směrnice GŘ č. 19/2016 Metodický pokyn k pužívání aplikací Informačního systému TEMPUS

 
 

SGR_1916_MP_TEMPUS_v_20.pdf

Archiv starších souborů směrnic GŘ

Archiv starších verzí: 18_2015.pdf
Archiv starších verzí: Prilohy.zip

Směrnice GŘ č. 8/2009 - ZRUŠENA a nahrazena Provozní směrnicí PS 11/17

Archiv starších verzí:

Smernice GR c. 8-2009.pdf

Archiv starších verzí: SGR 08. 09 Prilohy k SGR uzavirky.doc
Archiv starších verzí: SGR 08.09 Uzavirky Priloha c. 4.doc

 

ŘSD ČR Úsek kontroly staveb zadal v září 2013 zpracování katalogu typizovaných mostních konstrukcí. V katalogu jsou rozpracovány konstrukce vhodné pro nejčastěji se vyskytující křížení na dálnicích a rychlostních silnicích. Jednotlivé zvolené typy mostních konstrukcí byly vybrány především s ohledem na zjednodušení návrhu mostních konstrukcí a snahu o unifikaci stavebních objektů s cílem optimalizovat investiční náklady a náklady na provoz a údržbu. Cílem katalogu je poskytnutí základních informací pro širokou odbornou veřejnost - zejména pak ale pro pracovníky ŘSD ČR jako pomůcky v rámci rozhodovacího procesu ve všech fázích projektové přípravy staveb.

Čestmír Kopřiva, Ing.
vedoucí oddělení Technického rozvoje
Odbor kontroly kvality staveb

Katalog_mostu_2020.pdf