Web Content Viewer (JSR 286)

Směrnice GŘ:

 

ŘSD ČR Úsek kontroly staveb zadal v září 2013 zpracování katalogu typizovaných mostních konstrukcí. V katalogu jsou rozpracovány konstrukce vhodné pro nejčastěji se vyskytující křížení na dálnicích a rychlostních silnicích. Jednotlivé zvolené typy mostních konstrukcí byly vybrány především s ohledem na zjednodušení návrhu mostních konstrukcí a snahu o unifikaci stavebních objektů s cílem optimalizovat investiční náklady a náklady na provoz a údržbu. Cílem katalogu je poskytnutí základních informací pro širokou odbornou veřejnost - zejména pak ale pro pracovníky ŘSD ČR jako pomůcky v rámci rozhodovacího procesu ve všech fázích projektové přípravy staveb.

Čestmír Kopřiva, Ing.
vedoucí oddělení Technického rozvoje
Odbor kontroly kvality staveb

Katalog_mostu_2014