Web Content Viewer (JSR 286)

Směrnice GŘ č. 6/2013 - Hospodaření s materiály získanými při výstavbě opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy - včetně příloh

SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy.pdf
SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy Priloha1 Kupni smlouva.doc
SGR 0613 verze 3.0 Hospodareni s materialy Priloha2.xlsx


Příkaz ředitele provozního úseku č. 3/2014 - Metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů

PPR 0314.pdf


Směrnice GŘ č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby)

SGR-1014-Cleneni-a-rozsah-zadavaci-dokumentace-stavby.pdf


Směrnice GŘ č. 8/2011 verze 3.1 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR

Aktuální verze 3.1:

Smernice_GR_8_2011_ver_3_1.pdf

Archiv starších verzí:

8_2011_verze_3.0.pdf


Směrnice GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací

SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK.pdf
SGR_0916_v11_Realizace staveb_PK_prilohy.zip


Směrnice GŘ č. 18/2017 – Změny závazků


Směrnice GŘ č. 19/2016 Metodický pokyn k pužívání aplikací Informačního systému TEMPUS

SGR_1916_MP_TEMPUS_v_20.pdf


Archiv starších souborů směrnic GŘ

18_2015.pdf
Prilohy.zip

Směrnice GŘ č. 8/2009 - ZRUŠENA a nahrazena Provozní směrnicí PS 11/17

Smernice GR c. 8-2009.pdf
SGR 08. 09 Prilohy k SGR uzavirky.doc
SGR 08.09 Uzavirky Priloha c. 4.doc


 

ŘSD ČR Úsek kontroly staveb zadal v září 2013 zpracování katalogu typizovaných mostních konstrukcí. V katalogu jsou rozpracovány konstrukce vhodné pro nejčastěji se vyskytující křížení na dálnicích a rychlostních silnicích. Jednotlivé zvolené typy mostních konstrukcí byly vybrány především s ohledem na zjednodušení návrhu mostních konstrukcí a snahu o unifikaci stavebních objektů s cílem optimalizovat investiční náklady a náklady na provoz a údržbu. Cílem katalogu je poskytnutí základních informací pro širokou odbornou veřejnost - zejména pak ale pro pracovníky ŘSD ČR jako pomůcky v rámci rozhodovacího procesu ve všech fázích projektové přípravy staveb.

Čestmír Kopřiva, Ing.
vedoucí oddělení Technického rozvoje
Odbor kontroly kvality staveb

Katalog_mostu_2014