Web Content Viewer (JSR 286)

Kategorizace Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy.

Kategorizace stanovuje v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy. Podkladem pro její zpracování bylo posouzení silniční sítě ČR dopravním modelem na objem dopravy předpokládaný v roce 2040 (blíže viz průvodní zpráva). Konečný návrh Kategorizace byl upraven do podoby krajských schematických map (02-14) v měřítku 1:200 000. Údaje o kategorijních šířkách platí pro práce na územně-plánovací dokumentaci i ve studijní a projektové přípravě v plném rozsahu.

Zpracovatel: CityPlan spol. s r. o.

Schváleno: MD č.j. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15.9.2010

Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích:
Formular pro sber akci na Dalnicich (v5).xlsx

VYPLNĚNÝ VZOR - Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích:
Formular pro sber akci na Dalnicich (v5) - VYPLNENY VZOR.xlsx

VZOR přílohy k Formuláři:
VZOR_priloha.pdf