Web Content Viewer (JSR 286)

Datové předpisy

Datový předpis zajišťuje jednotnou formu vyhotovení knihy plánů sdělovacích, silových a datových kabelů SOS systému a jeho subsystémů na dálnicích a rychlostních silnicích.

B3_V1.1.pdf

Předpis B4 pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací (WPK) v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) definuje rámec pro sběr a evidenci těchto datových sad pro další využití při budování, správě a rekonstrukcích komunikací ve správě ŘSD ČR i všech jejich příslušenství a je v souladu se současně platnými závaznými předpisy ŘSD ČR řady B a C.

Datovy_predpis_B4.pdf
Karty.zip
Vzory.zip

Datové předpisy uvedené v této sekci jednoznačně definují struktury souborů, které jsou určeny pro přenos dat soupisů prací, nabídkových rozpočtů, zjišťovacích protokolů a faktur v digitální podobě.

Jedná se o tyto případy výměny dat:

  • převzetí dat od projektanta, který zpracovává v rámci projektové dokumentace soupis prací
  • předání soupisů prací jednotlivým uchazečům při veřejných soutěžích
  • převzetí nabídek od uchazečů – cenové nabídky včetně možných variantních řešení
  • přebírání dodatků a změnových listů ve fázi realizace stavby
  • přebírání provedených prací za zvolené období (zjišťovací protokoly)
  • přebírání faktur vystavených za zvolené období

Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě. Předpis platí od roku 2008, je založen na souborech typu XML.

Všechny informace související s datovým předpisem XC4 najdete na samostatném webu předpisu: http://www.xc4.cz