Web Content Viewer (JSR 286)

V souvislosti s účinností novelizace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, se plán BOZP zpracovává dle přílohy č. 6 tohoto nařízení.

 

Školení cizích zhotovitelů provádí zaměstnanci odboru bezpečnosti. Jejich kontakty naleznete společně s ostatní dokumentací a bezpečnostními předpisy v hlavní záložce "Organizace ŘSD" v sekci "Bezpečnost" podsekce "Bezpečnostní předpisy".

Odkaz zde:

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost