Web Content Viewer (JSR 286)

Odbor bezpečnosti

Vážení návštěvníci,

nacházíte se v sekci bezpečnost, kde naleznete nejen informace o činnostech ŘSD ČR podléhajících odboru bezpečnosti.

Odbor bezpečnosti plní úkoly v souladu s bezpečnostní politikou ŘSD ČR a zabývá se zejména následující problematikou.

  • BOZP v organizaci (také školení cizích zhotovitelů)
  • Požární ochrana
  • Fyzická bezpečnost (ochrana majetku, apod.)
  • Ochrana utajovaných informací
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost informací (kybernetická bezpečnost)
  • Ochrana osobních údajů

Školení BOZP pro cizí zhotovitele zajištují pracovníci po předchozí telefonické nebo emailové dohodě pro oblast:

Čechy - pracoviště GŘ Praha Morava - pracoviště Závod Brno
Bc. Ivo Kubašta Ing. Vladimír Pejchal
tel. 241 084 406 tel. 549 133 742
email: ivo.kubasta@rsd.cz email: vladimir.pejchal@rsd.cz

V následujících podsekcích naleznete informace týkající se:

Jejich revírem je dálnice… tahle slova jsme jistě všichni slyšeli ve spojitosti s jedním seriálem, nicméně nejenom akční hrdinové každý den nastavují své životy zvýšenému riziku na silnicích a dálnicích za provozu. Právě naši zaměstnanci „dělníci dálniční údržby, projektanti, kontroloři a další“ každý den vstupují do provozu a nasazují své životy proto, abychom my všichni mohli jezdit po udržovaných dálnicích bez nehod.

Řidiči by si měli uvědomit, že pokud se budou chovat neohleduplně k zaměstnancům, jež pro ně spravují tyto komunikace budou na tom sami biti.

Základní pravidla ohleduplnosti k pracovníkům, pracujících za provozu

1) Plně se věnovat řízení, sledovat vozovku na dostatečnou vzdálenost úměrnou rychlosti
2) Dodržovat rychlostní omezení (ty značky u silnice tam opravdu nejsou jen tak)
3) Když už míjím dopravní nehodu, nerozptyluji se, neb se mi může stát to samé.

Mějme proto všichni na paměti, že auto je zbraň. A žádný soudný člověk přeci nechce používat zbraň na někoho, kdo pracuje na silnici či dálnici proto, aby ostatní lidé tyto dálnice mohli nerušeně používat.

UDÁLOSTI, KTERÉ OHROZILY ŽIVOTY PRACOVNÍKŮ:

 

10. 4. 2018, 15:30 hod., D11, km 52,7, směr Praha

Řidič nákladní soupravy tahače návěsů Mercedes Benz s návěsem se nevěnoval plně řízení vozidla a situaci v silničním provozu. Se soupravou narazil zezadu do zajišťovacího vozidla ŘSD – Fiat Ducato, ke kterému byl připřažen přívěsný vozík se světelnou šipkou. Vozilo ŘSD zajišťovalo zabezpečení pomalého jízdního pruhu ve směru na Prahu, kde asistovalo při odstraňování defektu pneumatiky odstaveného kamionu přepravujícímu osobní vozidla. Vozidlo ŘSD v okamžik nárazu nebylo obsazeno posádkou. Vozidlo ŘSD v okamžik nárazu nebylo obsazeno posádkou. 

Vozidlo ŘSD  je silně havarované na zadní část, výstražný vozík zcela zdemolován – odhad škody 500 tis. Kč. Dále bylo poškozeno přibližně 8 metrů ocelových svodidel. Ke zranění pracovníků ŘSD nedošlo.

  

 

25. 7. 2016, 10:05 hod., D2, km 47,86, směr Brno

Řidič nákladního vozidla usnul a narazil do  nákladního vozidla ŘSD Iveco se zabezpečovacím vozíkem v odstavném  jízdním pruhu, které zabezpečovalo vozidlo MB Unimog, které opravovalo a vyměňovalo směrové sloupky. Jeden z pracovníků ŘSD stál v době nehody na travnaté ploše a druhý pracovník odnášel vyměněný sloupek do auta, kde se střetl s kamionem. První pracovník byl těžce zraněn a letecky odvezen do Brna a druhý odvezen na kontrolu k lékaři - bez zranění.

Ohroženi na životech: 2 zaměstnanci - z toho 1 těžké zranění s trvalými následky;

Škoda na majetku: na technice ŘSD 520.000,- Kč, likvidace kontaminované zeminy naftou (1000 l) cca 100.000,- Kč.

   

 

2. 6. 2016, 04:30 hod., D1, km 126,6, směr Brno

Při zabezpečení pracoviště na dálnici pomocí nákladního automobilu LIAZ se zapřaženým výstražným vozíkem, výstražnými prahy a výstražným světlem došlo ze strany přijíždějící soupravy nákladního automobilu Iveco s návěsem k zadnímu přímému nárazu. Příčiny této dopravní nehody lze přičíst k nevěnování se řízení nebo mikrospánku. Při této události se naštěstí v blízkosti nákladního automobilu LIAZ nepohyboval žádný zaměstnanec údržby dálnice.

Škoda na majetku ŘSD: LIAZ + vozík cca 265.000,- Kč, dále byl poškozen betonový kryt kanalizace, dopravní značení a travnatá mez v hodnotě cca 30.000,- Kč

  

 

8. 7. 2016, 13:04 hod., D5, km 27,5, směr Praha

Pracovníci údržby se vraceli po zabezpečování sečení ve vozidle Iveco Daily 65 se zapřaženým výstražným vozíkem zpět na středisko, když do nich narazil přední částí a pravým bokem nepozorný řidič jedoucí ve vozidle Renault Master. Tato dopravní nehoda si vyžádala zranění zaměstnance ŘSD, konkrétně otřes mozku spojený s pohmožděninami na těle a lehkými oděrkami.

Ohroženi na životech: zraněn 1 zaměstnanec ŘSD; škoda na majetku ŘSD: cca 280.000,- Kč.

  

 

24. 5. 2016, 16:05 hod., D1, km 193,5, směr Brno

Řidič soupravy nákladního vozidla Scania s návěsem se plně nevěnoval řízení a vjel na pravou krajnici a narazil do vozidla údržby se zapřaženým zabezpečovacím přívěsem. V kabině vozidla údržby se v této chvíli nacházeli dva pracovníci ŘSD, jenž prováděli úklid uzávěrky jízdního pruhu po geodetickém měření. Z přiložené fotografie je patrno, že se jedná o dlouhý přehledný úsek. Jen zázrakem nedošlo k tragédii. 

Ohroženi na životech: 2 zaměstnanci ŘSD; škoda na majetku ŘSD: předzvěstný vozík cca 310.000,- Kč. 

  

 

14. 3. 2016, 11:15 hod., D8, km 0, směr Ústí nad Labem

Pracovníci ŘSD zajišťovali pomocí šipky poruchu nákladního vozidla v pravém jízdním pruhu, jejíž následky odklízel HZS. V té době narazil přijíždějící nákladní automobil do výstražné šipky a následně do středních dělících svodidel.

Pracovníci ŘSD společně s hasiči byli naštěstí v tu dobu vzdálení cca 100 m od výstražné šipky. Škoda na majetku nabyla dosud vyčíslena. 

  

 

7. 3. 2016, 13:20 hod., D2, km 29, směr Brno

Řidič nákladního automobilu z Bulharska se nejspíše plně nevěnoval řízení, když z pravého jízdního pruhu sjel do pruhu odstavného v němž bočně zachytil vozidlo ŘSD Praga s připojeným velkým výstražným vozíkem. Vozidlo Praga bylo na krajnici umístěno pro zajištění dalších vozidel a pracovníků, jež vykonávali úklid křovin.

Ačkoliv v kabině vozidla Praga seděl řidič, nedošlo ke jeho zranění ani zranění pracovníků ŘSD pracujících před vozidlem. Škoda na majetku ŘSD byla odhadnuta na 80.000,- Kč.

 

 

30. 12. 2015, 08:00 hod., D1, km 142,5, směr Praha

Pracovníci údržby ŘSD prováděli opravu výtluku v uzavřeném jízním pruhu, jenž byl zabezpečen příčnými prahy, výstražným kuželem se světlem, značkou policisty a výstražnou šipkou. Řidič nákladního automobilu Renault Midlum se nejspíše v tomto místě nevěnoval řízení vozidla, jelikož jej žádná z použitých výstražných zařízení nezastavila a narazil do zadní části zmíněného výstražného přívěsu. Výstražný vozík se šipkou byl navíc vybaven technologií vysílající varovné hlášení prostřednictvím mobilních vysílaček používaných řidiči nákladních vozidel. Tato nehoda se naštěstí obešla bez újmy.

Ohroženi na životech: 3 zaměstnanci ŘSD; odhadovaná škoda: 200.000,- Kč na výstražném vozíku.

 

 

27. 11. 2015, 09:00 hod., D8, km 20, směr Teplice

Při sečení trávy pod svodidly v odstavném pruhu narazil do stroje ŘSD se zapřaženým výstražným vozíkem projíždějící nákladní automobil.

Došlo ke zranění (podvrtnutí a natažení krční páteře) pracovníka ŘSD sedícího uvnitř stroje.

Odhadovaná škoda na majetku činí 20.000,- Kč na stroji a 100.000,- Kč na výstražném vozíku.

 

12. 11. 2015, 09:50 hod., D1, km 157,2, směr Brno

Řidič osobního vozidla (Š Felicia) se nejspíše plně nevěnoval řízení, když přehlédl výstražnou šipku umístěnou v pravém jízdním pruhu a v poslední chvíli strhl řízení, aby zabránil srážce s výstražným vozíkem. Tento vozík svým nárazem pouze lehce odsunul. Celé pracovní místo bylo navíc zajištěno i výstražnými pruhy a značkou "plechového" policisty. 

Naštěstí nedošlo ke zranění tří pracovníků ŘSD, kteří se v rámci své pracovní činnosti (měření nerovnosti vozovky) pohybovali před výstražným vozíkem.

Odhadnutá škoda na vozíku 10.000,- Kč.

 

7. 10. 2015, 09:23 hod., D1 km 297,7, směr Praha

Řidič vozidla nerespektoval pokyny POLICIE k omezení a zpomalení provozu a vozidlem (FABIA) naboural zezadu do vozidla ŘSD (Octavia), které mělo zapnutou výstražnou rampu. 

Došlo k lehkému zranění pracovníka ŘSD.

Odhadnutá škoda dle POLICIE do 100.000,- Kč

 

27. 8. 2015, 10:35 hod., D1 km 142,8, směr Praha

Řidič nákladního automobilu Renault Master se nejspíše nevěnoval plně řízení vozidla, jelikož přehlédl výstražnou šipku v pravém jízdním pruhu. Následně strhl řízení doprava na krajnici a dostal se až do uzavřeného úseku. Zde zezadu narazil do odstaveného vozidla ŘSD zn. Iveco Daily. Pracovníci se pohybovali cca 50 m před tímto vozidlem. Opět jen se štěstím nedošlo ke zranění pracovníku.

K upozornění a zajištění bezpečnosti byly na silnici použity výstražné prahy a figurína policisty, která byla poškozena také.

Předběžná škoda na majetku ŘSD činí 100.000,00 Kč.

 

3. 8. 2015, 8:40 hod., D5 km 56.9, směr Rozvadov

Při zabezpečení pracoviště nákladním vozidlem LIAZ se zapojeným zabezpečovacím výstražným vozíkem, došlo k zachycení nákladního vozidla s návěsem. Došlo k utržení vozíku a jeho totálnímu poškození. Ke zranění pracovníku nedošlo, v době události nebyl nikdo ve vozidlo či jeho blízkosti.

Předběžná škoda na majetku ŘSD činí:

Celková škoda 410.000,00 Kč (LIAZ 50 tis., vozík 360 tis. Kč)

 

21. 7. 2015, 6:20 hod., D1 km 115.7, směr Praha

Řidič nákladního automobilu s návěsem narazil do nákladního vozidla údržby (NA Tatra T815) se zabezpečovacím výstražným vozíkem (světelná signalizace + šipka), které zabezpečovalo pracoviště v pravém jízdním pruhu. Vzhledem k nepřítomnosti brzdné čáry lze předpokládat, že viník nehody vůbec nebrzdil  a narazil v plné rychlosti. Nákladní vozidlo údržby Tatra bylo nárazem posunuto o cca 35 metrů se zataženou ruční brzdou. Pracoviště bylo zajištěno světelným kuželem a příčnými prahy již 150 m před NA Tatra T815. Nehodou bylo ohroženo na životě 5 pracovníků, uvnitř NA Tatra T815 či jeho blízkosti se naštěstí v době nárazu nikdo nenacházel.

Vzhledem k uvedenému lze předpokládat, že se viník nehody nevěnoval řízení. 

Škody na majetku ŘSD:

Celková škoda 560.000,00 Kč (Tatra T815 - 200 tis. Kč, vozík se šipkou - 360 tis. Kč).

 

13. 7. 2015, 8:30 hod., D11 km 39.7, směr Hradec Králové

Při sekání trávy z odstavného pruhu narazila dodávka do pracovního stroje Unimog s přívěsem, ačkoliv bylo pracovní místo zabezpečeno nákladním vozidlem Liaz se zapřaženou výstražnou šipkou. Díky velkému štěstí nebyli zaměstnanci zraněni.

 

8. 7. 2015, 8:00 hod., D1 km 350, směr Praha

Řidič nákladního vozidla usnul a narazil do výstražného vozíku zapřaženého za Mikrobus údržby stojícího na krajnici. Na pracovišti byli přítomni 3 zaměstnanci ŘSD, kteří byli tímto přímo ohroženi na životě.

Přenosný výstražný CB radio vysílač

Vysílač pracuje v tzv. občanském pásmu v kmitočtu cca 27 Mhz. Na kanálu č. 10, jenž v ČR využívají hojně řidiči nákladních vozidel, probíhá výstražné hlášení resp. upozornění na nebezpečné místo na dálnici (pracovní místo, jiné zúžení, dopravní nehoda, atd.).
Tento vysílač doplňuje a svými možnostmi rozšiřuje v současnosti využívané CB radio vysílače instalované na výstražné vozíky.

 

Předzvěstný přívěsný vozík LED

Zabezpečovací signalizační přívěs pracující na technologii LED slouží jako zařízení předběžné signalizace. Je vybaven grafickým displejem s možností zobrazení široké škály dopravního značení.
Tato předzvěst se v současných podmínkách využívá zejména při nočních pracích, které jsme v poslední době, ve snaze urychlit práce, zintenzivnili. Vždy když dochází na dálnici k různým pracím umísťují se dvě předzvěsti a právě tato LED se umísťuje blíže k pracovnímu místu.
Samotná grafická výstraha je rovnocenná s klasickými retroreflexním značením a vzhledem ke své svítivosti a širší škále možností zobrazit aktuální situaci před pracovním místem, kdy dokáže předat informace řidičům srozumitelněji, je vhodná nejen na noční práce.

 

 

Výstražný přívěsný vozík s radio vysílačem

Výstražný vozík plní funkci, pomocí proměnlivého dopravního značení, vizuální výstrahy např. před pracovním místem nebo jiným nebezpečím.
Všechna Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) byla vybaveno výstražnými vozíky, na kterých je navíc instalováno zařízení vysílající prostřednictvím radiových vln výstražné hlášení. Řidiči vybavení CB radiem ("občanskou vysílačkou") jsou tak během své jízdy dopředu varováni o nebezpečném místě na komunikaci.
Ze zkušeností samotných pracovníků na dálnici se zařízení osvědčuje, řidiči nákladních vozidel reagují podstatně dříve např. na uzavřený jízdní pruh. S tímto druhem výstrahy se mohli řidiči setkat již dříve v SRN.. 

VIDEO - CB radiovysilac.mpg

 

Výstražné prahy

Dalším novým bezpečnostním prvkem jsou výstražné pásy, které mohou být umístěny všude tam, kde dochází k omezením v dopravě. Při jejich přejetí je řidič vibracemi a zvukem upozorněn na blížící se překážku. Pásy, které jsou povinně používány například v Nizozemsku, by tak měly účinně odvrátit střet s překážkami na vozovce.
Výstražné prahy jsou dvoumetrové pásy z polyuretanu vyztuženého skelným vláknem o výšce 2,5 až 3 cm. Mají žlutou reflexní barvu a jsou opatřeny odrazkami. Výstražné prahy mají obdobnou texturu a přilnavost povrchu jako vozovka.

VIDEO - Prahy.mpg