Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na restaurační zařízení na odpočívce D35 Dolní Roveň

Zájemci o účast si mohou stáhnout výzvu k podání nabídek včetně příloh na webových stránkách vyhlašovatele na odkazu uvedeném na konci této zprávy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 659 93 390, vyhlašuje dne 15. ledna 2020
veřejné soutěže
  • č. 2351502020 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní restauračního zařízení a obslužných staveb na pravostranné dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň v km 150,0.
     
  • č. 3351502019 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní restauračního zařízení a obslužných staveb na levostranné dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň v km 150,0.
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 31. března 2020 v 10:00 hodin. Nabídku může uchazeč doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na níže uvedenou adresu po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídky je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. V případě osobního doručení je možné doručit nabídku během provozní doby (po-pá 8 – 15:30h) na podatelnu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

 

Ke stažení

Dolní Roveň, Restaurace pravá strana.rar
Dolní Roveň, Restaurace levá strana.rar

Publikováno: 16. January 2020, přímý odkaz