Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Kámen na silnici I/19

„Nově zprovozněný obchvat výrazně zlepší komfort jízdy a ochrání místní obyvatele před tranzitní dopravou, která bude nyní vyvedena mimo obec. V rámci stavby jsme mimo jiné kladli velký důraz na ochranu ekologicky citlivého území. Na žádost obce Kámen tak budou ještě během jarních měsíců vybudo...


Nebezpečná úrovňová křižovatka u Vernéřova na silnici I/13 bude okružní

Stávající křižovatka vytváří nebezpečnou bodovou závadu na silnici I/13, neboť kříží poměrně rušnou silnici II/568 napojující jednak Kadaň včetně průmyslové zóny Královský vrch a jednak průmyslovou zónu Verne. ŘSD by s úpravou křižovatky chtělo začít na konci tohoto roku. „Současná křižovatka n...Přehled připravovaných dálničních a silničních staveb ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR představuje připravované dálniční a silniční stavby, které se nacházejí ve fázi územní přípravy, stavební přípravy nebo jsou již těsně před realizací.      Dálniční stavby v přípravě     ...


ŘSD jednalo o problematických křižovatkách v Litoměřicích

Jednání na Městském úřadě v Litoměřicích za účasti zástupců odboru územního rozvoje, místostarosty města Lukase Wünsche, Policie ČR, majitele sousedních pozemků, architekta města, zástupců obchodního centra Na Soutoku a ŘSD, Správy Chomutov, mělo za cíl informovat o výsledcích kapacitního posou...


ŘSD připravuje nové kruhové objezdy v Lovosicích

Zkraje jednání starosta Lovosic Milan Dian vyzdvihl iniciativu ředitele Správy Chomutov Martina Vidimského a poděkoval zástupcům Správy ŘSD za dosavadní spolupráci, která je podle něj v mnoha ohledech příkladná. „Od posledního jednání v září loňského roku se hodně udělalo z toho, na čem jsme se...


Zápis z předběžné tržní konzultace

Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR vedl dne 27. 1. 2020 předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) dle § 33 zákona č. 134/201 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s dodavateli v rámci připravovaného zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce vedené po...


ŘSD představilo koncept technické studie tunelu v Bílině

Správa Chomutov svolala jednání v městském úřadu v Bílině za účelem projednání konceptu technicko-ekonomické studie (TES). Jednání se tak zúčastnili kromě starostky města Zuzany Schwarz Bařtipánové také její zástupkyně, vedoucí odboru dopravy, městská architektka a zástupce občanů. Předlo...


ŘSD se zúčastnilo novoročního setkání podnikatelů v Lounech

Neformálního setkání se zúčastnili všichni, kteří nějakým způsobem spolupracují s městem, kam patří i ŘSD ČR, které v nejbližších týdnech zahájí zkapacitnění stávající silnice I/7. Po úvodním slově starosty Loun Pavla Jandy dostali prostor zástupci Správy Chomutov, kteří přítomným p...