Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v červenci Celostátní sčítání dopravy

Ředitelství silnic a dálnic zahájí 12. července Celostátní sčítání dopravy 2020 (CSD). Výstupy z CSD slouží primárně Ministerstvu dopravy, ŘSD ČR a jednotlivým krajům jako podklad pro rozhodovací a plánovací činnosti na svěřených komunikacích, řešení ochrany životního prostředí a pro zajištění celoevropských dopravních cílů. Využívány jsou také pro projektovou a posudkovou činnost.

Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti je prováděno v pětiletých cyklech. Jarní část sběru dat začíná obvykle v polovině dubna a končí 30. června. ŘSD ČR po dohodě s dodavatelem zakázky, kterým je konsorcium firem pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Brno, přesunulo z důvodu epidemie COVID-19, která nebývale ovlivnila dopravu, jarní část na stejné období příštího roku.

 

Na konci května, kdy bylo z aktuálních dat intenzit dopravy zřejmé, že se doprava pomalu vrací do stavu před vyhlášením mimořádných opatření, bylo rozhodnuto, že prázdninová i podzimní část CSD 2020 proběhne v letošním roce. Prvním sčítacím dnem bude neděle 12. července. Sčítání potrvá do konce října.

 

Tabulka počtu sčítaných sčítacích úseků (SÚ) na jednotlivých kategoriích komunikací:

 

kategorie komunikace

počet SÚ

dálnice I. třídy

40

dálnice II. třídy

90

silnice I. třídy

1 815

silnice II. třídy

3 150

silnice III. třídy

1 370

celkem

6 465


Počet sčítacích úseků

v roce 2016 – 6 000

v roce 2020 – 6 465

 

Počet osob sčítačů

CSD 2016 – 4 500

CSD 2020 – předpokládá se podobné množství

 

Cena za provedení CSD (kritériem výběrového řízení byla nejnižší cenová nabídka):

2016 – 57,0 mil. Kč bez DPH

2020 – 48,8 mil. Kč bez DPH

 

Vývoj intenzity dopravy od roku 2010 do roku 2016

dálnice celkem – nárůst o 11 %

dálnice I. třídy – nárůst o 13 %

dálnice II. třídy (bývalé rychlostní silnice) – nárůst o 7 %

 

silnice I. třídy – nárůst o 13 %

silnice II. třídy – nárůst o 13 %

silnice III. třídy – nárůst o 13 %

 

Předpoklad vývoje intenzit dopravy do roku 2020

Z dat automatických sčítačů dopravy byl nárůst intenzity dopravy mezi léty 2016 – 2019 následující:

 

dálnice celkem – nárůst o 16 %

silnice I. třídy – nárůst o 8 %

silnice II. třídy – nárůst o 5 %

silnice III. třídy – nárůst o 5 %

 

 

Publikováno: 24. June 2020, přímý odkaz