Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/20 a II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné – Chrástecká

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu 2. etapu silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká.

„Nová stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní. Na severu navazuje na Studentskou ulici a  dále pokračuje východní částí Plzně mimo obytnou zástavbu, kde je prostřednictvím okružní křižovatky napojena na ulici Jateční. V  rámci druhé etapy stavby tak bylo zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a  současně také došlo ke zvýšení kapacity, neboť nová komunikace je ve většině své délky čtyřpruhová, což se pozitivně projeví na plynulosti a bezpečnosti dopravy. Zprovozněná stavba umožní řidičům využívat další část plánovaného východního okruhu Plzně, který po svém dokončení bude spojovat dálnici D5 a stávající silnici I/20, vedoucí na Karlovy Vary,“ představil novou silniční stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg. Ve čtyřpruhovém uspořádání je naplánována v úsecích Plzeň – MÚK Losiná (I/19), Nová Hospoda – Písek a v úseku Češnovice – České Budějovice.
 

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Hlavní trasa: 
  • délka: 2,6 km (včetně 1. etapy)
  • počet všech stavebních objektů: 73
Zhotovitel: Eurovia CS, Berger Bohemia, Swietelsky
Cena stavby dle smlouvy: 494 mil. Kč bez DPH
Termín realizace stavby: 2019-2021

 

Dokumentace stavby 09/2021

 


      Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikováno: 3. September 2021, přímý odkaz