Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Bludova na silnici I/44

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 3. června výstavbu obchvatu města Bludov na silnici I/44.

„Nová silnice bude postavena ve čtyřpruhovém, směrově rozděleném uspořádání a vedena bude mimo zastavěné území. Realizace stavby tak výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mezi městy Zábřeh a Šumperk. Obchvat Bludova zkompletuje navazující stavba I/11 Postřelmov – Chromeč, na které zahájíme práce během příštího roku. Obě akce budou zprovozněny v roce 2024,“ představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
V rámci stavby bude postaveno 21 mostů o celkové délce 1,2 kilometru, dvě mimoúrovňové křižovatky a tři protihlukové stěny. 
 
Silnice I/44 tvoří na trase Mohelnice – Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – Polsko důležitou komunikační osu celého regionu ve směru jih – sever. Je prakticky jedinou vhodnou komunikací, umožňující spojení měst Šumperka a Jeseníku s krajským městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné oblasti Jeseníků. 
 
 
I/44 Bludov, obchvat
 
Hlavní trasa: 
  • délka: 5,6 km
  • kategorie: S 21,5/100
  • počet stavebních objektů: 130
Zhotovitel: Strabag, M – Silnice.
Cena stavby dle smlouvy: 2 323 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2024
 

Informační karta stavby


Vizualizace stavby

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Publikováno: 3. June 2021, přímý odkaz