Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu silnici I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík.

„Účelem stavby bylo rozšíření dvoupruhové silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která je schopna bezpečně pojmout vysoké dopravní zatížení. Směrovým oddělením provozu byla odstraněna možnost střetu protijedoucích vozidel a zlepšila se možnost pro předjíždění. Došlo tak k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na tomto významném dopravním tahu,“ představil novou čtyřpruhovou komunikaci generální ředitel ŘSD Radek Mátl
 
Součástí stavby je i nová lávka pro pěší a cyklisty u Kamenného rybníka, která umožní silnici I/27 bezpečně přecházet. Investorem lávky bylo město Plzeň.

 

Video z dokončené stavby:

 

Informační karta stavby:

 

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík

Hlavní trasa: 
  • délka: 1,6 km 
  • kategorie: S 20,75/80
  • počet všech stavebních objektů: 19
Zhotovitel: SILNICE GROUP, VÁHOSTAV-SK
Cena stavby dle smlouvy: 217 mil. Kč bez DPH 

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Publikováno: 22. June 2021, přímý odkaz