Novinky - detail

ŘSD uspělo v další arbitráži týkající se staveb dálnice D47

Úspěch ŘSD ČR - Zhotovitelé odstraní většinu vad D47 (nyní D1) na své náklady.

Ředitelství silnic a dálnic vedlo od roku 2012 celkem čtrnáct sporů o vady díla, nedodanou nebo zaměněnou mostní ocel a valorizaci staveb dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. Z těchto sporů jich bylo třináct vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeden u Obvodního soudu pro Prahu 1.

ŘSD ČR uspělo ve sporech o neoprávněně uplatněnou valorizaci i ve sporech týkajících se nedodání nebo záměny mostní oceli v ocelových nosných konstrukcích vybraných mostních objektů. Celkově již bylo před Rozhodčím soudem Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR skončeno deset sporů, ve kterých byla ŘSD ČR přiznána částka přesahující 375 mil. Kč, kterou zhotovitelé staveb D47 museli uhradit. Všechny takto získané finanční prostředky byly využity na údržbu a opravy dálnice D47.

Nadále však probíhaly nejvýznamnější spory týkající se žalob na odstranění vad celkem čtyř staveb D47.

Právě dnes byl vydán rozhodčí nález ve sporu, který se týkal odstranění vad stavebních objektů stavby D47091/2, Hrušov – Bohumín.

Podle znění nálezu musí stavební společnosti odstranit drtivou většinu žalovaných vad, především nejvýznamnější vady spočívající v nerovnostech a zvlnění vozovky. ŘSD ČR toto rozhodnutí považuje za klíčové, jelikož může mít vliv na rozhodování ve zbývajících soudních sporech o vady dálnice D47. 

 

 

Publikováno: 7. June 2021, přímý odkaz