Novinky - detail

Začíná oprava silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov

Až do konce října tohoto roku bude z důvodu kompletní opravy komunikace omezen průjezd na dvoukilometrovém úseku silnice I/13 u tepelné elektrárny Prunéřov. Komunikace je kvůli velké intenzitě automobilové dopravy v nevyhovujícím stavu.

 
Jedná se o dopravně velmi silně zatížený úsek na trase Chomutov – Klášterec nad Ohří, který po provedeném diagnostickém průzkumu vykazuje nevyhovující skladbu konstrukce a nehomogenitu krytu vozovky. 

Rekonstrukce směrově nerozdělené komunikace I/13 v provozním staničení km 38,786–40,746 začíná před křižovatkou s komunikací III/1981 a končí před křižovatkou s komunikací III/01328 a III/22318.

Během opravy komunikace bude v denní pracovní dobu provoz řízen náležitě poučenými a označenými osobami, po skončení denní pracovní doby provoz bude řízen kyvadlově přechodnou semaforovou soupravou. Na základě vypracovaného dopravně-inženýrského opatření je oprava rozdělena do celkem osmi etap, ve kterých budou po částech opraveny oba jízdní pruhy komunikace. 

V rámci opravy dojde k odstranění stávající vozovky, která bude nahrazena novým asfaltovým souvrstvím. V celé délce úseku budou po obou stranách doplněny chybějící nezpevněné krajnice. V případě mostu ev.č. 13-023 dojde k odstranění obrusné vrstvy, která bude nahrazena novou vrstvou. Stávající odstavné asfaltové plochy ve staničení km 0,240–0,300 a km 1,868–1,920 budou rovněž opraveny. Podél komunikace budou dále pročištěny příkopy včetně propustků a propustků pod sjezdy k okolním nemovitostem.

Data o stavbě:
  • Název stavby: I/13 Prunéřov, oprava komunikace
  • Místo stavby: Silnice I/13 u elektrárny Prunéřov (staničení km 38,786 – 40,746)
  • Okres: Chomutov
  • Kraj: Ústecký
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 622 42 105
  • Termín: 20. 8. – 31. 10. 2019

 

Ke stažení

mapka_oprava_S13 Prunerov.pdf

Publikováno: 19. August 2019, přímý odkaz