Novinky - detail

Rekonstrukce mostu ev.č.27-027..1 pod Hněvínem jde podle plánu

Koordinační schůzka investora, zhotovitele a stavební dozoru potvrdila, že při rekonstrukci mostu na silnici I/27 Most–Litvínov a I/13 Most–Chomutov platí aktualizovaný harmonogram.

Setkání zástupců chomutovské správy ŘSD, stavební společnosti Bögl & Krýsl a stavebního dozoru se uskutečnilo ve středu 5. června přímo na staveništi. Hlavním důvodem schůzek je koordinace postupu stavby a řešení problémů, na které se během stavby narazí. „Vysvětlili jsme si řadu administrativních a technických řešení, které nemohly být popsány v rámci projektu. Rekonstrukce mostu na klíčové křižovatce ve městě Most má značný dopad na tranzitní dopravu. Proto chceme, aby vše pokračovalo podle nastaveného harmonogramu a řidiči mohli nový most opět využívat,“ řekl na koordinační schůzce ředitel chomutovské správy Martin Vidimský. Nový most by měl být zprovozněn na jaře roku 2020. Podle ředitele chomutovské správy se tyto schůzky budou konat pravidelně.

Rekonstrukce mostu v praxi znamená zbourání původního mostu, který byl v havarijním stavu, a výstavbu nového. Parametry nového mostu budou totožné s parametry původního mostu. „V současné době je dokončená demolice původního mostu a pracujeme na zakládání nového mostu,“ popsal aktuální situaci na stavbě vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. Most je specifickým v tom, že převádí silnici I. třídy přes provozovanou železniční trať.

K úplné uzavírce provozu jednosměrného jízdního pruhu došlo v úseku od směrového rozdělení ve směru z Litvínova do Mostu, po křižovatku se silnicí I/13 v zatáčce u Souše. Objízdná trasa ve směru Litvínov–Most je vedena po levém dvoupruhu směrově dělené silnice I/27, Z mostu do Chomutova pak přes Záluží, Dolní Jiřetín a Komořany zpět na silnici I/13. 

  

  

 
Data o stavbě:
  • Název: I/27 Most, most ev.č.27-027..1
  • Stav: V realizaci
  • Komunikace: I/27
  • Termín realizace: 03/2019 - 12/2019
  • Zhotovitel: Bögl & Krýsl, k.s.
  • Cena bez DPH: 73,43 mil. Kč
Popis: Demolice současné mostní konstrukce a stavba nové. Vzhledem k existujícím vážným poruchám, dlouhodobému vnikání agresivní vody do NK i na spodní stavbu je nutno již reálně předpokládat rozsáhlou neodstranitelnou kontaminaci betonu chloridovými ionty. Částečná uzavírka silnice I/27, I/13 od ul. Čsl. armády a ul. Chomutovská po rozvětvení u křižovatky s ul. Železničářů a úplná uzavírka silnice I/27 v místě: část mostu ev.č. 27-027.1 jízdní pruh ve směru Litvínov–Most (km 26,100 - 27,300).

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 14. June 2019, přímý odkaz