Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/68 Třanovice - Nebory

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 6. listopadu výstavbu silnice I/68 Třanovice – Nebory. Jedná se o poslední část obchvatu Třince, která navazuje na již dříve zprovozněné části silnice I/11 v úseku Nebory – Oldřichovice – Bystřice.

 

  „Stávající silnice I/68 prochází hustě zastavěným územím obcemi Hnojník a Střítež. Křížení s ostatními silnicemi i místními komunikacemi jsou úrovňová, na celém úseku jsou četné sjezdy na přilehlé pozemky a vjezdy do jednotlivých objektů. Ve Stříteži je navíc úrovňový přejezd železniční tratě Český Těšín – Frýdek-Místek. Všechny tyto faktory negativně ovlivňují bezpečnost i plynulost dopravy. Nově zde tedy vybudujeme kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, vedenou mimo zastavěné území, kde budou veškerá křížení mimoúrovňová. Součástí nové komunikace je také 25 protihlukových stěn s celkovou délkou téměř deset kilometrů“, představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba je součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskem v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a  Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici dálnice D48 a silnice I/11.

Právě komunikace I/11 je jedinou silnicí ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku a také jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny. Význam silnic I/11 a I/68 je v současné době znásoben v souvislosti s automobilkou Hyundai Motors Company v Nošovicích a požadavkem na kapacitní propojení s automobilkou KIA Motors na Slovensku.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Fondu soudržnosti. 

 

I/68 Třanovice – Nebory

 

Hlavní trasa:

 

délka: 5,4 km

kategorie: S 24,5/100

plocha vozovek: 101 325 m²

počet stavebních objektů: 88

 

zhotovitel: EUROVIA, STRABAG

cena stavby dle smlouvy: 2 145 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 07/2022

vizualizace stavby: I/68 Třanovice - Nebory

 

Publikováno: 6. November 2019, přímý odkaz