Novinky - detail

Kladrubská spojka uleví dopravě v Teplicích

Hlavním bodem koordinační schůzky chomutovské Správy ŘSD s primátorem Teplic byla příprava Kladrubské spojky na silnici I/13, která odlehčí tranzitní dopravě ve směru Bílina – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín. Stávající vedení silnice prochází zastavěnými částmi Teplic, Srbic a Soběchleb.

Plánovaná novostavba silnice v kategorii S 24,5/100 propojí stávající silnici I/13 u Kladrub se silnicí I/63 u Nechvalic. Spojka bude dlouhá 5100 metrů. Po vybudování Kladrubské spojky bude silnice I/63 v celé délce přečíslována na silnici I/13. „V příštím roce bychom měli mít hotovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud nenastanou problémy v majetkové přípravě stavby, začneme s realizací v roce 2023,“ informoval primátora Teplic Hynka Hanzu vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Přípravu stavby pozdržely složité geologické podmínky stavby a z toho vyplývající inženýrsko-geologický průzkum. Nejnáročnější částí stavby bude 450 metrů dlouhá estakáda přes hluboké údolí Bystřice, kde je nutné překonat také silnici I/8 a železniční trať.

Z hlediska dalších investičních akcí v Teplicích a okolí byl primátor informován o zastavení přípravy obchvatu Trnovan na silnici I/13. „Posuzovaná přeložka neodpovídá dopravnímu významu a ve výhledu s ní nepočítáme,“ dodal Michal Vrabec, který na jednání zastupoval generální ředitelství ŘSD ČR. Na základě „plánu udržitelné mobility“ ve městě je podle primátora také důležitá otázka Doubravské spojky, která je však v gesci kraje.

Současné i plánované opravy na silnicích I. tříd představil primátorovi vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. Potvrdil, že do konce roku mají skončit opravy asfaltových povrchů na silnici I/13 ve směru na Dubí. Naopak primátora nepotěšil informací o stavu mostu na průtahu silnice I/8 městem, kde již trvá dopravní omezení s ohledem na snížení zátěže. „Během opravy mostu jsme zjistili, že stav je mnohem horší, než se předpokládalo. Provedli jsme proto jen nejnutnější sanace. Nyní připravujeme kompletní rekonstrukci mostu, která by měla začít v roce 2021,“ popsal situaci vedoucí provozního úseku. Rekonstrukce bude spočívat v demolici stávajícího mostu a výstavbě nového.

Primátor Hynek Hanza se zajímal také o možnosti využití vnitřních částí kruhových objezdů v majetku ŘSD, a to jak pro technické účely, tak s ohledem na estetiku. „Rádi bychom tyto části využili pro instalaci stožárů a městských kamer. Zároveň máme zájem uvnitř těchto kruhových objezdů udržovat například zeleň,“ sdělil zástupcům ŘSD primátor Teplic. Vedení chomutovské Správy ŘSD požádalo o zaslání písemné žádosti, které je připraveno vyhovět.

Závěrem jednání byla dohoda na dalších koordinačních schůzkách i na jejich pravidelnosti.    

 

  

 

Publikováno: 6. November 2019, přímý odkaz