Novinky - detail

Napojení Děčína na dálnici D8 je pro město klíčové

Ředitelství silnic a dálnic jednalo s vedením děčínského magistrátu o variantách přivaděče k dálnici D8 u Knínice.

Stávající napojení města na dálniční síť je zcela nevyhovující. Nejkratší napojení po silnici I/13 vede od mostu přes Labe v Děčíně směrem na D8 průtahem města v celkové délce kolem čtyř kilometrů. Dále pak až do Libouchce vede silnice I/13 souvislou zástavbou Jílového u Děčína, Modré a Libouchce. Z celkové délky zhruba 14 km prochází silnice v délce 11,8 km souvislou oboustrannou zástavbou. Na silnici je navíc napojena řada městských a místních komunikací, vjezdů či výjezdů do průmyslových i výrobních objektů a také na pozemky jednotlivých objektů. S ohledem na nevyhovující směrové i šířkové poměry je na několika částech trasy stanoveno omezení rychlosti. Druhou možností je trasa po silnici I/62, která kopíruje Labe. Napojení na dálnici D8 však vede přes město Ústí nad Labem, které je již nyní dopravně přetížené.
 
V rámci zpracované studie byly navrženy tři varianty přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a Knínicemi (D8). Variantu přes tzv. Pastýřskou stěnu město odmítá, protože by neřešila dopravu v centru Děčína. Varianta přes Malšovice je technicky neprůchodná s ohledem na investiční projekty, které byly v zamýšlené trase realizovány. „Přikláníme se k variantě Chrochvická, která je z hlediska vedení nejpřijatelnější,“ informoval zástupce chomutovské Správy ŘSD primátor Děčína Jaroslav Hrouda. Zároveň dodal, že město dokončuje nový územní plán, který s koridorem pro přeložku silnice I/13 počítá. „Stavbě jakékoliv varianty bude předcházet rozsáhlý průzkum podloží. Bude se jednat o technicky velmi náročnou stavbu,“ dodal ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Trasa koridoru prochází téměř v celé své délce po území CHKO České středohoří s velmi nestabilními geologickými poměry, které jsou typické pro všechny varianty.
 
V rámci přípravy stavby přeložky probíhá proces EIA. „Jednou z podmínek je provedení předběžného geotechnického průzkumu pro všechny navržené varianty a vyhodnocení hydrogeologických poměrů a rizik sesuvů,“ popsal aktuální stav přípravy vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. V případě vydání kladného závazného stanoviska EIA bude další postup projednán s generálním ředitelstvím ŘSD ČR.  
 
Vedení děčínského magistrátu se zajímalo také o další investiční projekty ve městě. Podrobný popis přípravy staveb na silnici I/13 od okružní křižovatky Benešovská přes přeložku mezi Děčínem a Ludvíkovicemi a dále až k Manušicím v Libereckém kraji podal ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth, který se jednání také zúčastnil. Některé projekty na území Děčína s vazbou na Liberecký kraj totiž připravuje Správa Liberec.
 
Kromě investičních akcí vedení města i chomutovské Správy ŘSD řešilo několik problémů na provozovaných komunikacích. Zejména se jednalo o úpravy v křižovatkách, kterými prochází silnice ve správě ŘSD, a o opravy mostů v Jílovém na silnici I/13, kde je omezen provoz pro nákladní auta. Těžkotonážní tranzit proto musí pro napojení na dálniční síť využívat cestu podél Labe přes Ústí nad Labem. Vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý primátora a jeho náměstky informoval o aktuálním stavu oprav a ujistil je, že se bude novými podněty zabývat. Dále také představil plán oprav pro příští rok.
 
Posledním bodem jednání bylo majetkové vypořádání v rámci stavby I/62 Děčín–Vilsnice, která je v provozu od léta 2018. Město plánuje pozemky v okolí původní trasy využít. 
 

 

 

Publikováno: 14. November 2019, přímý odkaz