Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Klatov na silnici I/27

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu obchvatu obce Klatovy na silnici I/27.

„Trasa nové přeložky bude vedena východně od centra Klatov a  jejím hlavním cílem je odvedení tranzitní dopravy, která využívá silnici I/27 mezi Plzní a Železnou Rudou, mimo zastavěné území obce. Díky tomu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě také životního prostředí ve městě. Součástí více než 8 kilometrů dlouhé stavby je 11 mostů, 3 okružní křižovatky a také 7 protihlukových stěn,“ představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Silnice I/27 je v předmětném úseku součástí mezinárodního evropského tahu E53 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Eisenstein – Deggendorf – Mnichov. V plánu je postupná přestavba silnice mimo zastavěná území obcí. Již od loňského roku je v realizaci nová čtyřpruhová komunikace mezi Šlovicemi a Přešticemi, která odvede dopravu z Horní Lukavice. V pokročilé fázi přípravy je obchvat Přeštic, kde aktuálně probíhají výkupy pozemků s cílem zahájit stavbu v roce 2023. Další stavby jsou prozatím ve fázi studie. Jedná se o stavby I/27 Přeštice – Švihov, I/27 Švihov – Klatovy a I/27 Klatovy, přeložka, 2. stavba (obchvat obce Vrhaveč).

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba

Hlavní trasa: 
  • délka: 8,1 km 
  • kategorie: S 9,5/70 
Zhotovitel: Silnice Group
Cena stavby dle smlouvy: 863 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 2024

 


      Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Doprava.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 152,3 km dálnic a 73,3 km silnic I. třídy. Celkem bude v letošním roce zprovozněno 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

Publikováno: 22. November 2021, přímý odkaz