Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37.

„Účelem akce byla přestavba stávajícího mimoúrovňového křížení do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky, díky čemuž došlo k propojení stávajících čtyřpruhů ve směru od Hradce Králové a od Chrudimi. Součástí stavby byly kromě výstavby hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostních objektů, opěrných zdí, vegetace a přeložky inženýrských sítí,“ představil dokončenou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. 
 
Mimoúrovňová křižovatka Palackého je situovaná na západním okraji Pardubic. Po dokončení stavby „I/37 Pardubice – Trojice“ v roce 2017 zůstala v  prostoru křižovatky Palackého dvoupruhová silnice, na kterou z obou stran navazují čtyřpruhové úseky. Z tohoto důvodu docházelo v místě k častým dopravním komplikacím. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v  prostoru křižovatky nyní došlo ke sjednocení profilu a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba

Hlavní trasa: 
  • délka: 1,0 km 
  • kategorie: MS 24,5/70 
  • počet všech stavebních objektů: 33
Zhotovitel: Skanska
Cena stavby dle smlouvy: 185 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019 – 2021
 

      Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikováno: 27. September 2021, přímý odkaz