Novinky - detail

I přes omezení v rámci COVID-19 pokračuje rekonstrukce MÚK u Rádelského mlýna bez zdržení

Ředitel ŘSD, Správy Liberec přivítal dotčené zástupce samospráv v čele s hejtmanem Libereckého kraje a primátorem Jablonce n/N na prvním otevřeném kontrolním dni rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky na silnici I/35 u Rádelského mlýna.

Hlavním důvodem tohoto setkání je slíbená informovanost veřejnosti a všech dotčených touto stavbou. Zahájení zmíněné křižovatky se uskutečnilo 2.3.2020 a stavba se i přes výskyt nepředvídatelných vnějších vlivů posouvá kupředu bez zdržení a přes veškerá omezení, které musí stavba dodržovat, tak rekonstrukce pokračuje dle stanoveného harmonogramu.

Zástupci zhotovitelů, kteří se následně ujali prezentace aktuálního stavu na stavbě, zpočátku zmínili především důležitost uzavření části komunikace I/65 ve směru z Jablonce nad Nisou, kde by práce nemohly probíhat v plném rozsahu tak, aby byl tento úsek uveden zpět do provozu co nejdříve.

Právě na uzavřeném úseku silnice číslo 65 bylo poukázáno na již založené pilíře, které jsou základem sedmi pólové mostní estakády, která je řešena jako jednosměrná větev pro odbočení namísto původního směrového oblouku na tzv. vratné větvi pro dopravní proud Liberec – Jablonec n/N. Realizace pokročila i v zatrubnění potoka, které slouží k převedení Jeřmanického toku. Otevřené koryto vodního toku mělo být původně z prefabrikovaných dílů, které jsou na výrobu časově náročnější, tudíž ŘSD nechalo vyhotovit lité, monolitické díly na místě, což samotné realizaci ušetřilo spoustu času a stavba se nyní může začít věnovat armovanému svahu, který navazuje právě na koryto Jeřmanického potoka.

Jak uvedl ředitel Liberecké Správy Ing. Jan Wohlmuth, tak je nutné odkrýt a zasanovat i zbývající části úseku, k čemuž dojde v průběhu příštího roku a důležité je, že za stálého provozu. Priority, kterých se Ředitelství silnic a dálnic spolu se zhotoviteli drží, je tedy urychlení kompletní rekonstrukce a zachování stálého provozu na tomto důležitém dopravním uzlu. Kromě zakládání mostních pilířů jsou v realizaci i opěrné zdi z čehož se aktuálně pracuje na rekonstrukci původní opěrné zdi, která vede podél koryta řeky Mohelky.

 

Publikováno: 12. June 2020, přímý odkaz