Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Olbramovic na silnici I/3

Ředitelství silnic a dálnic dnes oficiálně zahajuje výstavbu obchvatu obce Olbramovice na silnici I/3. Nová přeložka je situována východně od stávající obytné zástavby.

„Průjezd obcí Olbramovice je vzhledem k vysokým dopravním intenzitám již řadu let vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele. Současná trasa silnice I/3 dělí Olbramovice na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytváří velmi nebezpečné situace pro chodce i řidiče. Nový obchvat, který v rámci přípravy provázela řada problémů, přinese úlevu jednak obyvatelům, a to díky výraznému poklesu dopravy projíždějící obcí a samozřejmě také řidičům, kteří budou moci bezpečně a plynule objet Olbramovice po nové kapacitní komunikaci, která povede mimo zastavěné území,“ představil novou přeložku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Součástí stavby jsou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka, podchod pro pěší a dvě protihlukové stěny o celkové délce 1 200 metrů.
 
Během letošního roku zahájí Ředitelství silnic a dálnic ve Středočeském kraji také druhou část obchvatu Mělníka na sil. I/9 a I/16, dálniční obchvat Krupé na D6 a v rámci PPP projektu také dvaatřicet kilometrů dálnice D4.
 
I/3 Olbramovice, přeložka
 
Hlavní trasa: 
  • délka: 3,4 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 68
Zhotovitel: M-Silnice
Nabídková cena: 321mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2023
 

 

 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Publikováno: 13. April 2021, přímý odkaz