Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 v Prostějově

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 29. září přestavbu mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 v Prostějově.

Stavba řeší mj. zvýšení bezpečnosti silničního provozu na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed, a to zřízením jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů, které v minulosti nebyly při výstavbě původní R46 vyhotoveny. Vybudováním těchto pruhů budou odstraněny nebezpečné situace vznikající při připojování a odbočování vozidel“, uvedl k přestavbě dálniční křižovatky generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V rámci akce bude provedena také nutná demolice nosné konstrukce současného mostu o třech polích a výstavba nového mostního objektu, který bude oproti stávajícímu rozšířen. Dále bude provedeno sedm vodohospodářských a devět elektrorozvodných objektů, ochrana plynovodu a zajištění protihlukové stěny.

Informační karta stavby:

Hlavní trasa:

  • kategorie: R 22,5/100

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 196,5 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 12/2022

 


Aktuálně je v realizaci:

  • 127,7 km nových dálnic (18 staveb)
  • 51,5 km silnic I. třídy (18 staveb)
  • modernizováno je 71 km dálnice D1 (7 úseků)

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 

 

Publikováno: 29. September 2020, přímý odkaz