Novinky - detail

Předběžná tržní konzultace - odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v karlovarském kraji

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce jejímž předmětem bude Odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. třídy v karlovarském kraji.

Výsledkem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (plně elektronického systému pro budoucí zadávání jednotlivých dílčích plnění).
 
Za předpokladu, že to vládní nařízení dovolí, uskuteční se tržní konzultace dne 4. 2. 2021 prezenčně na adrese ŘSD ČR, Práčská 3338/3, 106 00, Praha 10. Tržních konzultací se bude možné zúčastnit také prostřednictvím videohovoru uskutečněného přes MS Teams na základě předem doručené žádosti uchazeče.
 
Tato pozvánka je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR, prostřednictvím příslušného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a dále je rozeslána adresně zadavateli v této oblasti podnikání známým dodavatelům. Veškeré další informace týkající se předběžné tržní konzultace (přesný čas, podklady, způsob registrace apod.) budou zveřejněny nejpozději 20. 1. 2021 na stránkách www.rsd.cz v sekci Aktuální informace a dále budou rozeslány adresně dodavatelům, kterým byla rozeslána tato pozvánka.

 

Publikováno: 18. December 2020, přímý odkaz