Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje I. etapu stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská a zahajuje výstavbu II. etapy

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 17. prosince I. etapu stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská a současně zahajuje výstavbu II. etapy. Stavba je součástí Velkého městského okruhu v Brně. Realizací první a následně druhé etapy tohoto projektu bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a VMO Žabovřeská mosty, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

Stávající silnice je pouze dvoupruhová a je podél ní vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem v současné době prostorově neumožňuje vést vedle sebe po terénu čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci Velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Realizací stavby bude umožněna plynulá doprava v  celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu. 
 
„První etapa prací zahrnovala úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po Kamenomlýnský most. Došlo zde k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na dělený čtyřpruh, úpravě ramp mimoúrovňové křižovatky, opravě stávajícího silničního mostu a k výměně a doplnění protihlukových opatření. Postavena byla také nová obslužná komunikace a proběhla rekonstrukce tramvajové trati. Navazující druhá etapa zahrnuje vybudování nového tunelu o délce 500 metrů, kam bude nově převedena tramvajová trať. To umožní rozšíření silnice na čtyřpruhové uspořádání, čímž bude odstraněno úzké hrdlo, které v současnosti výrazně snižuje plynulost a tedy i bezpečnost dopravy“, představil obě etapy generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 

Informační karty staveb:

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I

Hlavní trasa: 
  • délka: 880 m
Zhotovitel: STRABAG, IMOS Brno
Cena stavby dle smlouvy: 416 mil. Kč bez DPH

 


I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II
Hlavní trasa: 
  • délka: 920 m
Zhotovitel: Eurovia, Hochtief, Subterra
Cena stavby dle smlouvy:  2 035 mil. Kč bez DPH

 


Stavby jsou spolufinancovány v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Publikováno: 17. December 2020, přímý odkaz