Novinky - detail

Příprava tunelu v Bílině pokračuje podle harmonogramu

Na neveřejném jednání, které se uskutečnilo na začátku března, o tom informovali zástupci ŘSD ČR starostku města Bílina Zuzanu Schwarz Bařtipánovou.

Ředitelství silnic a dálnic drží postup přípravy s nastaveným harmonogramem i přesto, že bylo v průběhu zpracování rozhodnuto rozšířit technicko-ekonomickou studii (TES) kromě dvoupruhového tunelu i o variantu plně čtyřpruhovou. „Máme hotový koncept studie, který jsme již připomínkovali. V nejbližších dnech obdržíme od projektanta čistopis,“ informoval vedení města Bíliny Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD ČR. Současně ŘSD zpracovává ekonomické hodnocení stavby, které bude předloženo Centrální komisi Ministerstva dopravy. „Snažíme se držet harmonogram přípravy, některé činnosti související s následným postupem dokonce provádíme s předstihem,“ potvrdil aktivitu v přípravě stavby ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Zejména se jedná o zasmluvnění navazujících činností v rámci průzkumů k podkladům pro stanovisko vlivu stavby na životní prostředí. V rámci přípravy stavby nyní ŘSD již zpracovává projekt inženýrsko-geologického průzkumu. Podle ředitele Správy Chomutov povede k urychlení přípravy zadání zakázky některou z forem design & build.  

O dalším průběhu přípravy této klíčové stavby na silnici I/13 mezi Teplicemi a Mostem bude ŘSD ČR informovat zástupce Bíliny opět v květnu letošního roku, kdy by mělo být známé stanovisko Centrální komise Ministerstva dopravy k ekonomické efektivnosti stavby.

 

 

Publikováno: 27. March 2020, přímý odkaz