Novinky - detail

Oprava v závazných vzorech nájemních smluv na výstavbu a provozování restauračních zařízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě zjevných nesprávností zveřejňuje upravené Závazné vzory.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 659 93 390, vyhlásilo dne 15. ledna 2020
veřejné soutěže
  • č. 2351502020 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní restauračního zařízení a obslužných staveb na pravostranné dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň v km 150,0.
  • č. 3351502020 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní restauračního zařízení a obslužných staveb na levostranné dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň v km 150,0.

V příloze č.2 Výzev k výše uvedeným soutěžím, se v Závazných návrzích smluv mění tato ustanovení:

  • Článek I. odst. 1.2. – vypuštěno „doplnění pohonných hmot“
  • Článek IX. odst. 9.4 písm. e) nově zní „Nájemce Zařízení nezprovozní (tj. nezačne nabízet stravovací služby koncovým zákazníkům) do 2 let ode dne zahájení stavebních prací, nejpozději však do 4 let ode dne předání Předmětu nájmu;“
  • Článek X. odst. 10.4 – vypuštěno „ani prodávat pohonné hmoty či jiný sortiment,“
Upravené Závazné vzory jsou k dispozici ke stažení na odkazech níže.
 
Ostatní části Výzvy zůstávají beze změn.
 
Konec lhůty pro podání nabídek zůstává nezměněn a je stanoven na 31. března 2020 v 10:00 hodin

 

 

Ke stažení

Závazný vzor smlouvy o nájmu levé strany_oprava.docx
Závazný vzor smlouvy o nájmu pravé strany_oprava.docx

Publikováno: 12. March 2020, přímý odkaz