Novinky - detail

Riziková křižovatka na silnic I/15 poblíž Lovosic změní podobu

ŘSD získalo stavební povolení, které zajistí úpravu dalšího nehodového místa na území Ústeckého kraje. Stávající průsečná křižovatka silnic I/15 a III/00817 poblíž Lovosic bude v letošním roce přestavěna na okružní. Plánovaná úprava zvýší bezpečnost silničního provozu.

Správa Chomutov ŘSD pokročila s přípravou stavby, která má za cíl přispět ke snížení počtu nehod na současné křižovatce U Kapličky u města Lovosice. Křížení silnic I/15 a III/00817 (Siřejovická ulice) je nyní řešeno nevhodným způsobem. Nerespektování pravidel silničního provozu v tomto přehledném místě způsobilo již řadu střetů, a to i s velmi vážnými následky. Výstavbou okružní křižovatky, která v místě již v minulosti dočasně fungovala, dojde k žádoucímu zpomalení vozidel na hlavní trase. Přitom však bude zachována plynulost dopravy jak na I/15, tak i na vedlejší III/00817, která je ve správě Ústeckého kraje. Právě po této komunikaci míří do křižovatky také vozidla z přilehlého areálu HZS Lovosice. Navrhované úpravy křižovatky umožní průjezd nadměrných nákladů po I/15. Jedná se totiž o páteřní trasu pro těžké a rozměrné náklady do přístavu v Lovosicích. Okružní křižovatka bude mít celkem čtyři větve, přičemž na všech vjezdech do křižovatky budou zřízeny směrové dělicí ostrůvky. Přestavba bude realizována za provozu a bude dokončena během jediné stavební sezony.

 

Ke stažení

s15-ok-u-kaplicky-200324-full-page.pdf

Publikováno: 1. April 2020, přímý odkaz