Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 4. června pětikilometrovou přeložku mezi obcemi Trstěnice a Drmoul na silnici I/21.

Nově zprovozněná přeložka odstraňuje nevyhovující směrové i  výškové uspořádání této dopravně velmi zatížené komunikace. Odklon tranzitní dopravy přinese obyvatelům obcí Trstěnice a Drmoul výraznou úlevu zejména díky snížení hluku, řidičům přeložka zajistí bezpečnější a plynulejší jízdu. Z české silniční mapy tak mizí další nehodové místo“, uvedl k nově zprovozněnému obchvatu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

  • V rámci výstavby bylo provedeno 250 000 m3 výkopů a 175 000 m3 násypů.
  • Na hlavní trase se nacházejí dva propustky, čtyři mosty a dva silniční nadjezdy.
  • Trasa prochází v ochranném pásmu vodního zdroje pivovaru Chodovar, a proto bylo nutno vybudovat kanalizaci v délce cca 2,2 km včetně záchytných norných stěn.

 

Odkaz na video z dokončené stavby:

I/21 Trstěnice – Drmoul

Hlavní trasa:

  • délka: 5,0 km
  • kategorie: S 11,5/80
  • plocha vozovek: 81 278 m2
  • počet stavebních objektů: 45

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., BERGER BOHEMIA, a. s., ALGON, a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 376,1 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 03/18 – 06/20

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikováno: 4. June 2020, přímý odkaz