Novinky - detail

ŘSD zahájí rekonstrukci dalšího významného úseku silnice I/35 a to v úseku Chrastava – Stráž nad Nisou

Začátkem léta 2020 započne rekonstrukce asfaltového krytu na silnici první třídy č. 35 z Liberce na Chrastavu. Kromě rekonstrukce povrchu na úseku dlouhém 7,3 kilometru dojde také k výměně mostních závěrů celkem u 12 mostů a protihlukové stěny budou dodatečně opatřeny pruhy pro zabránění střetu s ptactvem.

Čtyřproudá směrově rozdělená silnice I/35 směrem na Chrastavu patří k velmi silně zatíženým úsekům v Libereckém kraji, a to především těžkou nákladní dopravou. Na základě provedeného diagnostického průzkumu, který vykázal nevyhovující skladbu konstrukce krytu vozovky především z důvodu nárůstu intenzity dopravy těžkých nákladních vozidel, je nyní zapotřebí, aby silnice v provozním staničení km 10,441–17,715 dostala nový povrch.

Vzhledem k původním technologiím, které byly použity při zkapacitnění komunikace v roce 2003, bude nyní použita recyklace za studena, což znamená promíchání nestmelených vrstev s pojivem cementu a asfaltové emulze, díky čemuž budou podkladní vrstvy stmelené.

V letošním roce je připravena realizace obnovy krytu v levém jízdním pásu vozovky směrem na Děčín s tím, že středový dělící pás bude sloužit k převedení dopravy v jednotlivých úsecích. Během opravy komunikace bude doprava vedena v pravém jízdním pásu v režimu 1+1 na základě vypracovaného dopravně-inženýrského opatření. V roce 2021 a 2022 bude následovat rekonstrukce pravého jízdního pruhu, kdy bude doprava převedena na již zrekonstruovaný levý pás také v režimu 1+1 a střední dělící pás poslouží opět k přejezdům. Současně s obnovou krytu budou také vyměněny stávající elastické mostní závěry, které již neodpovídají současným normám a předpisům a budou nahrazeny ocelovými profily s tělem z konstrukční oceli a hlavou z nerezové oceli. Rekonstrukce levého jízdního pásu tak bude probíhat v celé délce opravovaného úseku v km 10,441–17,715.

Po celou dobu opravy komunikace bude uzavřen exit 17 do Stráže nad Nisou, navazující úsek Londýnské ulice od křižovatky se silnicí 01327 po okružní křižovatku s I/13 bude uzavřen 2 týdny od počátku rekonstrukce, kde dojde k výraznému urychlení opravy a následně zpětnému převedení dopravy.

Na Exitu 14 do Machnína a Chrastavy bude z levého jízdního pásu otevřen pouze sjezd, nájezd bude uzavřen a výjezd z Chrastavy bude pro účastníky silničního provozu umožněn na exitu 12, kde nebude povoleno sjíždět. 

U obce Stráž nad Nisou v úseku km 16,750–17,450 je mimo jiné naprojektována nízkohlučná vrstva asfaltového koberce, díky čemuž na základě hlukové studie a vyjádření krajské hygienické stanice dojde ke snížení hluku v této oblasti.

V rámci hluku na silnici I/35 je projekt zaměřen také na protihlukové stěny, které budou očištěny a dodatečně opatřeny pruhy pro zabránění střetu ptáků a to bez demontáže výplní, tudíž realizace proběhne na stávajícím umístění PHS.

 

Oprava I/35 Chrastava – Stráž nad Nisou v km 10,4 – 17,7

 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., STRABAG, a.s.

Cena zakázky: 287 005 815,09 Kč vč. DPH

Termín realizace 20. 6. 2020 – 31. 10. 2022

 

 

Ke stažení

I-35 Chrástava - Stráž nad Nisou.jpg

Publikováno: 2. June 2020, přímý odkaz