Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje přestavbu kladenského mostu na silnici I/61 v ulici Kročehlavská

Ředitelství silnic a dálnic odhalilo díky pravidelným mostním prohlídkám vážný stav kladenského mostu na silnici I/61 v ulici Kročehlavská. Demolice mostu bude zahájena v úterý 12. března. Nový most bude řidičům k dispozici do konce roku.

V listopadu 2018 bylo v rámci tzv. Hlavní prohlídky mostu zjištěno zásadní zhoršení stavu mostní konstrukce. Největší závadou na mostě je degradace železobetonu, a to zejména v okrajových částech, na kterých leží nosníky nosné konstrukce mostu. Ihned v listopadu byly proto na mostě osazeny zábrany, které most zúžily a tím prodloužily jeho využití do doby opravy.

 

ŘSD ČR ihned zajistilo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, které bylo ukončeno v únoru 2019. Oprava řeší úplnou demolici stávajícího mostu a kompletní výstavbu nového. Jako zhotovitel byla vybrána firma OHL ŽS, Brno. Cena stavby je 26 mil. Kč bez DPH. Termín otevření nového mostu je listopad 2019.

 

Rychlost výstavby budou ovlivňovat inženýrské sítě pod mostem (horkovod, plyn, elektřina, spojovací optické kabely), které je nutno ochránit proti poškození. ŘSD ČR tak bylo nuceno se s tímto specifikem vypořádat. Podařilo se najít řešení, které maximálně ochrání inženýrské sítě a umožní výstavbu mostu a to díky technologii postupné demontáže.

 

Po celou dobu uzavírky jsou stanoveny objízdné trasy, které naleznete v příloze této tiskové zprávy.

 

 

 

Ke stažení

Objízdná trasa I-61 Kladno.pdf

Publikováno: 12. March 2019, přímý odkaz