Novinky - detail

Příprava D7 pokračuje v koordinaci se starosty

V Lounech se první březnový den uskutečnila další koordinační schůzka v rámci přípravy staveb chybějící části dálnice D7 mezi Slaným a Postoloprty.

Pravidelná setkání se starosty a zastupiteli dotčených obcí iniciuje s frekvencí každé tři měsíce chomutovská správa ŘSD. Kromě samospráv se koordinačních schůzek účastní i další instituce, pro které je otázka dostavby dálnice D7 klíčová. Mezi účastníky tak patří například vodohospodáři, energetici, policie, hasiči, ale i podnikatelské subjekty jejichž činnost je nebo bude na dálnici přímo navázána. „Naším cílem je pravidelně informovat o tom, jak se příprava chybějících staveb posouvá kupředu. Během prezentací jasně ukazujeme, co právě děláme. Chceme, aby účastníci věděli, že příprava stavby neustále pokračuje, a že se musíme vypořádat s obrovskou administrativou. Zároveň tam s předstihem dokážeme řešit možné dopady stavby na obyvatele,“ vysvětluje iniciativu pravidelných setkání ředitel chomutovské správy ŘSD Martin Vidimský. Kromě něj se besed účastní i koordinátor pro dálnici D7, vedoucí úseku výstavby chomutovské správy a v neposlední řadě ředitel úseku výstavby ŘSD Radek Mátl.

Dalším důležitým krokem v přípravě staveb na D7 je podle Martina Vidimského navazující setkání přímo v obcích a městech jejichž katastry dálnice D7 povede. „Tam už řešíme opravdu konkrétní problémy, ať už třeba s výkupy potřebných pozemků nebo dílčí požadavky obcí,“ dodává. Právě individuální kontakt se starosty přispívá například k jednoduššímu získávání potřebných pozemků a povolení.

V závěru prezentace byla starostům nově představena plánovaná koncepce odpočívek v rámci tahu D7. V této chvíli je počítáno s realizací tří odpočívek (v obou směrech), a to u Smolnice, Hrušovan, kde bude součástí také čerpací stanice a u Netovic, kde je v plánu přestavba stávající odpočívky u silnice I/7.

Další část dálnice D7 se začne stavět v létě, a to zkapacitnění stávající silnice I/7 u Panenského Týnce na Lounsku. Na přelomu tohoto a příštího roku by mělo začít zkapacitnění obchvatu Loun a následně zkapacitnění Chlumčan. V letech 2022–2024 je plánováno zkapacitnit obchvat Postoloprt a vystavět úsek od Slaného k Panenskému Týnci. Právě tento poslední úsek byl vzhledem ke své délce, která je asi 16 km, rozdělen na tři samostatné části, což by mělo zjednodušit některá stavební řízení. 

 

 

Publikováno: 6. March 2019, přímý odkaz