Novinky - detail

ŘSD iniciuje jednání i se starosty menších obcí dotčených provozem na silnicích I. třídy

Necelých deset let je obec Raná u Loun zásadně ovlivněna novostavbou silnice I/28, která tvoří propojku silnice I/15 u Skršína se silnicí I/7 u Loun. Zástupci ŘSD přijeli do Rané dořešit v rámci koordinačních schůzek staré zátěže vzniklé stavbou a vyslechnout si požadavky obce.

Napojení obce na kapacitní komunikaci je pro její další rozvoj zásadní. Není divu, že starostu Rané Jaroslava Veselého zajímala dostavba nedaleké dálnice D7, která atraktivitu lokality ještě zvýší. „Mám radost, že příprava dálnice D7 pokračuje takovým tempem a že se staví další úsek u Panenského Týnce. Pro nás to bude brzy znamenat rychlejší spojení s Prahou,“ chválil prezentovaný postup přípravy navazujících staveb dálnice D7 starosta Rané.

Výstavbou silnice I/28 však podle názoru pana starosty obec pouze nezískala. Zvyšující se intenzita dopravy negativně působí na hluk a prašnost v Rané, zvláště po upravené niveletě silničního tělesa I/28, která se zvýšila přibližně o 8 metrů. Uvažovaným valem nebo protihlukovou stěnou by obec chtěla s ohledem na další rozvoj území zamezit negativním vlivům na život v obci. „Protihluková opatření by nám pomohla i v dalším rozvoji území. Mohli bychom zastavět území, které je dnes z hlediska hlukové zátěže problémové,“ vysvětloval žádost o nové měření Jaroslav Veselý. Prověření aktuální hlukové zátěže přislíbil ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. „Další kroky bude možné podniknout na základě výsledků měření, které na základě žádosti obce zajistíme. Pokud měření překročí hygienické limity hluku, budeme povinni zajistit opatření v rámci ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku,“ konstatoval ředitel Správy Chomutov.

Předmětem jednání byly také staré zátěže vzniklé výstavbou silnice I/28, které se dosud nepodařilo vyřešit. Zejména se jedná o pozemky pod pozemními komunikacemi či pozemky pod biokoridorem. I v těchto otázkách nyní našli zástupci ŘSD se starostou Rané společnou řeč a shodu na řešení.

Vedoucí provozního úseku chomutovské Správy ŘSD starostu Rané ujistil v kontinuitě údržby silnice v příštích letech. „Máme zasmluvněné dodavatele letní běžné údržby, takže se již nestane, že by někde například přerostla tráva. Na letní údržbu se v příštích letech více zaměříme jak co do intenzity, tak do kvality,“ uzavřel téma provozních záležitostí Vít Plechatý.

Ze setkání zástupců ŘSD se starostou obce Raná vzešla řada úkolů pro obě strany. Jejich plnění bude předmětem další koordinační schůzky, na které se ŘSD se starostou domluvilo. Starosta obce velmi pozitivně hodnotil efektivní diskuzi a spolupráci v zájmu občanů – uživatelů silničního provozu i obce.

 

 

Publikováno: 10. October 2019, přímý odkaz