Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic má k dispozici nově akreditovanou laboratoř pro kontrolu kvality dálničních a silničních komunikací

Po téměř jeden a půl roce byla koncem léta 2018 dokončena náročná rekonstrukce Laboratoře Praha. Rekonstruovány byly jak kanceláře, tak především zkušební prostory. Většina zkoušek, dosud prováděných na přístrojovém vybavení umístěném přímo v kancelářích, se nyní přestěhovala do nových zkušebních prostor v přízemí. Kromě modernizace laboratoře tak došlo k podstatnému zlepšení hygienických podmínek na celém pracovišti.

Laboratoř byla v průběhu podzimu 2018 postupně zprovozněna a proběhl také nový výcvik zkušebních metod, neboť během rekonstrukce došlo k 100% obměně pracovníků zabývajících se zkouškami asfaltových směsí.

Z důvodu nemožnosti provádění zkoušek musela laboratoř na počátku rekonstrukce požádat Český institut pro akreditaci o pozastavení udělené akreditace. Vzhledem k tomu, že v době rekonstrukce byla po 13 letech vydána nová norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro činnost akreditovaných laboratoří, bylo zahájení provozu ztíženo nutností kompletního přepracování systému managementu laboratoře. Nemělo proto smysl navazovat na původní pozastavenou akreditaci, a to i s přihlédnutím k velké personální obměně pracovníků. Laboratoř tak jako jedna z prvních v ČR podstoupila v listopadu a prosinci 2018 akreditaci podle nové normy.

Laboratoř při akreditaci plně uspěla a dne 24. 1. 2019 jí bylo vystaveno nové Osvědčení o akreditaci (akreditovaná laboratoř č. 1734). ŘSD může nyní opět provádět zkoušky v rámci uděleného rozsahu akreditace.

V letošním roce připravujeme ve dvou vlnách další rozšíření činnosti laboratoře v oblasti kontroly čerstvého betonu a hutnění nestmelených vrstev a zemin, s cílem účinněji spolupracovat s kolegy při kontrolách kvality Objednatele na stavbách ŘSD ČR.

 

 

 

Publikováno: 4. March 2019, přímý odkaz