Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 3. září modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší. Nejpozději v devět hodin večer budou odstraněna veškerá dopravní omezení a na úseku již budou pokračovat pouze dokončovací práce, které nijak neomezují provoz.

Hlavním předmětem modernizace dálnice D1 byla i v tomto úseku oprava cementobetonové konstrukce vozovky dálnice se současným rozšířením o 0,75 metru na obě strany, které umožní v případě potřeby vedení dopravy 2+2 jízdní pruhy v jednom jízdním pásu. Z tohoto důvodu také došlo k rozšíření dálničních nadjezdů a mostů. Součástí stavby byla také úprava příčných sklonů vozovky a prodloužení stávajících připojovacích a odbočovacích pruhů u mimoúrovňové křižovatky Velká Bíteš.

V rámci modernizace byla také provedena oprava odvodnění, která zahrnovala nové kanalizační stoky a přípojky, trativody a rigoly a dále pročištění a opravu příkopů a sanaci propustků. Stavba dále zahrnovala modernizaci vybavení dálnice včetně dálničního systému SOS, oplocení a vegetační úpravy. Součástí modernizace bylo rovněž zřízení protihlukové stěny na připojovací větvi MÚK Lhotka ve směru na Brno v délce 240 metrů s výškou 2 až 4 metry.

 

Data o stavbě D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

Hlavní trasa:

Délka: 9030 m (km 153,72–162,75)

Kategorie: D 28/120

Plocha vozovek: 253 400 m2

Počet stavebních objektů: 29

 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš, vedoucí OHL ŽS, a.s.

Cena stavby dle smlouvy: 596 809 240 Kč (bez DPH)

Publikováno: 3. September 2015, přímý odkaz