Novinky - detail

Předběžná tržní konzultace - Centrální dispečink odtahů

Účelem Zakázky je výběr provozovatele Centrálního dispečinku odtahů, který zajistí řízení a provádění odstraňování překážek provozu na dálnicích.

Při současném systému zajišťování odstraňování překážek provozu na dálnicích I. třídy je v případě, že dojde k rozhodnutí Policie ČR o tom, že nepojízdné vozidlo na dálnici představuje překážku v provozu, kontaktován správce komunikace (Zadavatel), konkrétně pak místně příslušné Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD). Na každém SSÚD je umístěn dispečink, který posléze kontaktuje odtahovou společnost zajišťující trvalou připravenost na základě smluvního vztahu s ŘSD vzešlého z otevřeného zadávacího řízení. Vzhledem ke snaze o jednotnost řízení odstraňování překážek provozu na dálnicích, včetně rozšíření tohoto modelu i na dálnice II. třídy, se Zadavatel rozhodl pro zřízení Centrálního dispečinku odtahů. Tento Centrální dispečink nahradí roli současných dispečinků na jednotlivých SSÚD v procesu zajišťování odstraňování překážek provozu a bude jednotný pro celou dálniční síť ČR.

 

Zadavatel Vás tímto zve k účasti na vstupním jednání předběžné tržní konzultace, které se uskuteční dne 10. 02. 2021 od 9:30 hodin prostřednictvím nástroje MS Teams.

 

Podklady pro dodavatele k předběžné tržní konzultaci Zadavatel zveřejní na svých internetových stránkách (https://www.rsd.cz/) v sekci veřejné zakázky nejpozději v pondělí 08. 02. 2021.

 

V případě zájmu o účast na tomto vstupním jednání kontaktujte, prosím, nejpozději do 09. 02. 2021 do 12:00 hodin kontaktní osobu Petr Šatra, e-mail: psatra@deloittece.com pro získání pozvánky na jednání v MS Teams. Za každého dodavatele se mohou zúčastnit max. 2 zástupci.

 

Podrobné informace a podklady k zakázce najdete v přílohách ke stažení níže.

Heslo k souboru RSD_CDO_PTK_podklady.zip bude poskytnuto potvrzeným účastníkům PTK.

 

 

Ke stažení

RSD_CDO_PTK_Info_2021_02_10.pdf
RSD_CDO_PTK_podklady.zip

Publikováno: 5. February 2021, přímý odkaz