Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 v úseku Ševětín - Borek

Ředitelství silnic a dálnic uvádí v úterý 10. prosince do provozu jedenáctikilometrový úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice je náhradou za stávající silnici I/3, která již nevyhovuje současným dopravním intenzitám. Na přetížené komunikaci I/3 docházelo k řadě kolizních situací, které budou díky nové dálnici minimalizovány.

„Jedná se o čtvrtý vybudovaný úsek dálnice D3, který otevíráme během posledních dvou let. Zprovozněním části mezi Ševětínem a Borkem pomyslně uzavíráme jednu etapu, kdy jsme dokončili dálniční spojení Českých Budějovic a Tábora. Tím ale samozřejmě ani zdaleka nekončíme. Aktuálně realizujeme další dva úseky dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem, které vytvoří obchvat Českých Budějovic. V intenzivní přípravě jsou i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem. Na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicemi jsme připraveni v příštím roce zahájit soutěž na zhotovitele. Téměř šedesátikilometrová středočeská část D3 je ve fázi územního řízení“, představil plány na dobudování dálnice D3 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dálnice D3 bude tvořit dálniční spojení Prahy s jižními Čechami a dále s Rakouskem. Je zde vedena mezinárodní silnice E55, procházející Evropou ze severu na jih.

D3 Ševětín - Borek

Hlavní trasa:

  • délka: 10,7 km
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 323 070 m2
  • počet stavebních objektů: 75

Zhotovitel: EUROVIA CS
Aktuální cena stavby: 1 276 mil. Kč bez DPH

    

  

 

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

Publikováno: 10. December 2019, přímý odkaz