Novinky - detail

Aktuální informace

Úpravy kamerového systému ŘSD

Oznamujeme externím uživatelům kamerového systému ŘSD, že v následujících měsících proběhne konsolidace a upgrade řídící SW této služby. Žádosti o informace a přístupy vyřizujeme prostřednictvím HelpDesku ŘSD na tel. čísle 241 084 151.  Tým ICT ŘSD ČR     ...


V rámci přípravy dálnice D52 - obchvatu Mikulova proběhlo veřejné projednání, žádný ze spolků, dlouhodobě blokujících výstavbu, se na jednání nedostavil

S ohledem na prioritu předmětné akce se ústního jednání zúčastnili kromě dotčených odborů MěÚ Mikulov i zástupce investora, ředitel Závodu Brno ŘSD ČR a zástupci projektanta - společnosti PK OSSENDORF s.r.o.   Přestože je stavba dálnice D52 v letitém hledáčku některých nevládních org...
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat

Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a  I /57 ke státním hranicím s Polskem.  Trasa je navržena v souladu s územním plánem města Krnova.  Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný de...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. „Navrhovaná stavba I/58 Příbor - Skotnice bude po uvedení do provozu plnit hned několi...