Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Kravaře na silnici I/15

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v úterý 5. listopadu obchvat obce Kravaře. Obchvat je součástí silnice I/15, která je důležitou severočeskou spojnicí mezi Českou Lípou, Litoměřicemi a dále Mostem.

Nově zprovozněný obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu mimo Kravaře. Díky obchvatu se tedy výrazně zvýší bezpečnost chodců a cyklistů. Dojde také k poklesu imisní zátěže a míry hlukového zatížení v obytné zástavbě a zlepší se možnost používat silnici pro místní dopravu“, zdůraznil význam nové stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí obchvatu jsou tři mosty a jeden nadjezd o celkové délce 123 metrů.

Stávající silnice bude ponechána, aby sloužila k napojení obce Kravaře a obsluze přilehlého území. Její trasa byla doplněna o dvě křižovatky v místě křížení s novou trasou.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/15 Kravaře - obchvat

Hlavní trasa:

  • délka: 2,7 km
  • kategorie: S 9,5/70
  • plocha vozovek: 27 361 m2
  • počet stav. objektů: 34

zhotovitel: STRABAG
cena stavby dle smlouvy: 176,7 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 11/17 – 11/19

  

  

Publikováno: 5. November 2019, přímý odkaz