Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Osové Bítýšky na silnici I/37

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 30. září výstavbu obchvatu Osové Bítýšky na silnici I/37. Obchvat přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce, což povede k výraznému snížení hluku a exhalací z dopravy.

„Nová trasa bude pro řidiče výrazně bezpečnější. Je vedena po zemědělských pozemcích, kdy se vyhýbá zástavbě obce a odstraňuje dopravní závadu v podobě dvou směrových oblouků o malých poloměrech. Trasa byla navržena i s ohledem na plánovanou dráhu vysokorychlostní železniční trati“, představil nově zahájenou stavbu pověřený generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Stavba je navržena v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
 
I/37 osová Bítýška, obchvat
Hlavní trasa: 
  • délka: 2,8 km 
  • kategorie: S 9,5/80 
  • plocha vozovek: 20 263 m2
  • počet stavebních objektů: 41
Zhotovitel: IMOS Brno
Cena stavby dle smlouvy:  214,4 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 09/2021

 

 

Publikováno: 30. September 2019, přímý odkaz