Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na uzavírku silnice I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov, která bude zahájena v pondělí 18. července

Severovýchodní část Zlínského kraje se ve stavební sezoně 2016 stala předmětem intenzivní činnosti Ředitelství silnic a dálnic jak z hlediska oprav stávajících komunikací, tak z hlediska nových investic. Toto přináší omezení dopravy a vedení objízdných tras na stávajících silnicích I. třídy v oblasti Vizovicka a Vsetínska.

V období od dubna do června letošního roku byla za částečné uzavírky sil. I/69  od Vizovic po Jasennou provedena oprava průtahu obcí Jasenná a kompletní rekonstrukce ulice Chrastěšovská ve Vizovicích. Aktuálně k 14. 7. 2016 veškeré omezení na sil. I/69 končí a toto umožňuje zahájit činnosti na sil. I/49 v úseku Vizovice – Pozděchov.

V termínu od 18. 7. 2016 do 30. 9. 2016 předpokládáme dokončení investiční akce obchvatu Lhotska. Toto představuje nutnost propojení stávající I/49 na nový úsek a tedy úplnou uzavírku stávající sil. I/49 na začátku obce Lhotsko a ve druhé fázi na konci obce Lhotsko.

Objízdná trasa při této plné uzavírce je schválena  po sil. I/69  přes Jasennou a Vsetín. Obec Lhotsko bude v každé fázi z jedné strany přístupná. I přes plnou uzavírku silnice zhotovitel umožní průjezd vozidlům IZS a autobusům linkové dopravy.

Po tomto propojení – předpoklad k 30. 9. 2016 - bude  současně zprovozněn celý obchvat a budou zrušena veškerá dopravní omezení.

Úplné uzavírky silnice I/49 ŘSD využije k opravám zničených povrchů navazujících úseků jak ze strany od Vizovic, tak dále po obec Pozděchov. Opravy budou rozděleny na 3 úseky a budou probíhat v režimu pouze částečné uzavírky po polovinách vozovky (uzavírky i objízdnou trasu naleznete v přiložené grafice).

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.

 

Ke stažení

I-49 VIZOVICE-LHOTSKO - uzavírky.pdf

Publikováno: 15. July 2016, přímý odkaz