Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Třince

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy v úterý 17. října silnici I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice.

Stávající silnice I/11, která je hojně využívána tranzitní dopravou, prochází v předmětné trase hustě zastavěným územím Třince, zejména jeho městskými částmi Nebory, Oldřichovice a Lyžbice a obcí Vendryně. Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplynula i z nevyhovujících parametrů současného směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání.

Dopravou byla v dotčených obcích ohrožována bezpečnost obyvatel a  vlivem hluku a  exhalací i jejich zdraví. Všechny tyto faktory nepříznivě ovlivňovaly životy místních a zároveň se negativně promítaly i do plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Právě zprovozněné stavby silnice I/11 tyto negativní faktory odstraňují“, konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

Komunikace I/11 v  úseku Český Těšín – Mosty u  Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území a je součástí sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Zároveň je jedinou komunikací ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku z  české strany a  jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny. Význam silnice I/11 je v současné době ještě znásoben automobilkou Hyundai, která sídlí v  Nošovicích a požadavkem na kapacitní propojení s  automobilkou KIA na Slovensku.

Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a I/11 Oldřichovice – Bystřice jsou součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnicích I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova.

Jedná se o fázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zprovoznění obchvatu našemu regionu nesmírně pomůže. Příprava i realizace stavby nás stála hodně úsilí, času i nervů, proto jsme se na tento den velmi těšili. Chceme si ho užít společně s našimi lidmi, kteří budou mít v tento den odpoledne příležitost projet si novou cestu ještě před spuštěním provozu na kole či kolečkových bruslích, a k tomu jim zahrají místní kapely. Velmi si vážím spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic a SFDI, díky které se obchvat Třince podařilo úspěšně zrealizovat“, prohlásila k nově otevřené komunikaci starostka Třince Věra Palkovská.

DATA O STAVBÁCH

I/11 Nebory – Oldřichovice

Hlavní trasa:

  • délka: 4860 m
  • kategorie: S 24,5/100
  • plocha vozovek: 85 705 m2
  • počet stavebních objektů: 135

Zhotovitel: Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S. (IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s r.o.)
Cena stavby dle smlouvy: 1 067 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17

 

I/11 Oldřichovice – Bystřice

Hlavní trasa:

  • délka: 6239 m
  • kategorie: S 24,5/100
  • plocha vozovek: 106 610 m²
  • počet stavebních objektů: 91

Zhotovitel: Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice (MOTA ENGIL a SDS EXMOST)
Cena stavby dle smlouvy: 1 698 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17

Publikováno: 17. October 2017, přímý odkaz