Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 v úseku Úsilné - Hodějovice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 17. dubna výstavbu dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice. Spolu s již zahájeným úsekem mezi Hodějovicemi a Třebonínem tvoří tato stavba obchvat Českých Budějovic, který odvede z města veškerou tranzitní dopravu.

„Dnešní stavba kompletuje obchvat Českých Budějovic, který v celé délce 20 kilometrů zprovozníme v roce 2022. V intenzivní přípravě jsou i zbývající úseky dálnice D3, hned v příštím roce bychom rádi zahájili soutěž na zhotovitele na navazující úsek mezi Třebonínem a Kaplicí,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Celkem bude v Jihočeské kraji rozestavěno téměř 40 km dálnice D3.

Zajímavosti ze stavby

Součástí stavby je hloubený tunel Pohůrka o délce 999,5 metru s odvodňovací štolou délky 918,4m – z toho 778,3m je ražená a 140,1m je hloubená.

Na konci úseku v lokalitě u obce Staré Hodějovice bylo archeology objeveno sídliště z doby bronzové s nálezy keramiky a dalších artefaktů (cca 2000 let př. n. l.). Z období raného středověku byly nalezeny zbytky obydlí a dalších artefaktů (11. – 12. stol.). Doloženo bylo také mezolitického osídlení (9000 – 5500 let př. n. l.).

D3 Úsilné - Hodějovice

Hlavní trasa:

  • délka: 7,2 km
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 141 245 m2
  • počet všech stavebních objektů: 183

Zhotovitel: Hochtief, Colas, M-Silnice
Cena stavby dle smlouvy: 5 286 mil. Kč
Předpokládané zprovoznění stavby: 09/2022

Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 139 kilometrů nových dálnic a 63 kilometrů silnic I. třídy. Zároveň aktuálně modernizujeme 52 km dálnice D1.

  

  

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

 

Ke stažení

D3_JHC.pdf

Publikováno: 17. April 2019, přímý odkaz