Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic ČR vydalo novou unikátní publikaci zaměřenou na současné a budoucí odpočívky podél českých dálnic

V rámci ŘSD vzniklo v říjnu 2014 specializované oddělení, které má na starosti pouze správu odpočívek, a to jak z hlediska smluvněprávního, tak z hlediska provozního a koncepčního.

Cílem publikace je ve zkratce seznámit zájemce se složitou historií, současností a nastínit i lepší budoucnost.českých odpočívek. Volně navazuje na v minulosti již vydanou publikaci, která se tématu odpočívek věnovala. Bohužel od té doby byly odpočívky odsunuty, snad ani ne na druhou kolej, jako spíše na třetí až čtvrtou.

Věříme, že tato publikace bude užitečným průvodcem a zdrojem základních informací o odpočívkách na dálniční síti. Ředitelství silnic a dálnic ČR si vytyčilo novou vizi ve směřování těchto lokalit a bude vyvíjet maximální snahu a úsilí k jejímu rychlému naplnění.

Publikováno: 23. December 2015, přímý odkaz