Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje o víkendu opravu dálnice D1 u Prahy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pátek 26. července opravu dálnice D1 v km 2,3 – 11,2 ve směru z Prahy. Dojde zde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Pracovat se bude také postupně na dvou odpočívkách v místě (jedna v letošním a druhá v příštím roce). Vše bude provedeno tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný.

Rozmisťování provizorního dopravního značení bude zahájeno 26. července ve večerních hodinách a potrvá do ranních nedělních hodin 28. července. Práce na dopravním značení budou probíhat pouze v noci, tj. dvě noci za sebou vždy od 21:00 do 09:00. Poté budou během neděle otevřeny přejezdy středního dělícího pasu a převeden provoz. Následně v pondělí 29. července bude zahájeno frézování stávajícího povrchu vozovky.

 

Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byl v maximální možné míře zachován provoz. Práce se každopádně neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí.

 

S postupem stavebních prací se bude dopravní opatření měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+1+1 jízdní pruh. Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici, konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov. Tento bude v první fázi uzavřen a budou vyznačeny objízdné trasy. Na konci srpna pak bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách.

 

Přehled prací v roce 2019:

 

•             oprava hlavní trasy ve dvou úsecích (km 2,320 – 5,283 a km 9,485 – 11,200)

•             oprava vozovky a krajových svodidel exitu 2 – pravá strana

•             oprava odpočívky Újezd u Průhonic vpravo

•             oprava veřejného osvětlení v SDP v km 0,000 – 1,950

•             oprava krajového veřejného osvětlení v km 0,400 – 2,320

 

Uvedené práce jsou naplánovány do října 2019. Následně bude provoz v místě plně obnoven na zimní přestávku. Další fáze prací proběhne v roce 2020.

 

D1 Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P

 

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín: 07/2019 – 10/ 2019 (pokračování v roce 2020, celkem 210 dní)

Cena: 423 mil. Kč bez DPH

 

 

Ke stažení

Opravy D1 Praha - Mirošovice 2019.pdf

Publikováno: 24. July 2019, přímý odkaz