Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 v úseku Bošilec - Ševětín

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v pondělí 24. června devítikilometrový úsek dálnice D3. Jihočeská dálnice se díky tomu prodlouží od Bošilce až k Ševětínu.

Stavba je jednou ze souboru staveb dálnice D3 v Jihočeském kraji, která bude tvořit dálniční spojení Prahy s Jižními Čechami a dále s Rakouskem. Je zde vedena mezinárodní silnice E55, procházející Evropou ze severu na jih.

 

Aby bylo možné nový úsek dopravně využívat, je součástí zprovoznění i 1 kilometr z vedlejší stavby D3 Ševětín – Borek. Zprovozněno tedy bude celkem 9,1 km dálnice.

 

Dálnice je náhradou za stávající silnici I/3, která již nevyhovuje současným dopravním intenzitám. Na přetížené silnici I/3 docházelo k řadě kolizních situací, které budou díky nové dálnici minimalizovány.

 

„Nový dálniční úsek přinese zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti, zrychlení dopravy a odstranění nebezpečných situací, které vznikaly vinou riskantního předjíždění v hustém provozu na dvoupruhové komunikaci. Pro obyvatele přilehlých obcí spočívá jeho význam také ve snížení hlukové zátěže díky vybudovaným protihlukovým opatřením“, představil význam nové dálniční stavby generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

 

Ředitelství silnic a dálnic má aktuálně v realizaci dalších 30 kilometrů dálnice D3. V intenzivní přípravě je i úsek Jesenice – Nová Hospoda a Třebonín – státní hranice s Rakouskem.

 

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

 

D3 Bošilec - Ševětín

 

Hlavní trasa:

délka: 8,1 km (+ 1 km ze stavby Ševětín – Borek)

kategorie: D27,5/120

plocha vozovek: 246 144 m2

počet stavebních objektů: 92

 

zhotovitel: Metrostav, Swietelsky, Doprastav

cena stavby dle smlouvy: 1 248 mil. Kč (bez DPH)

 

 

 

 

 

Publikováno: 24. June 2019, přímý odkaz