Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo s předstihem stavbu mostu na dálnici D10 u obce Svémyslice

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v úterý 12. září s výrazným předstihem stavbu „D10 – most přes strouhu pod obcí Svémyslice“, která je umístěna v nevytíženějším úseku stávající dálnice D10 mezi exity Radonice a Zápy.

Stavba byla dokončena v termínu, který byl zkrácen o 18 dní oproti stanovenému harmonogramu. Zkrácení termínu bylo dosaženo důslednou koordinací postupů ze strany správce stavby, zhotovitele stavby a provozovatele plynovodu. Tímto opatřením bylo dosaženo odstranění všech dopravních omezení a celý úsek je nyní již zcela průjezdný.

V rámci stavby se jednalo o dva mosty ve čtyřproudém uspořádání dálnice D10, tj. celkem čtyři mostní objekty. Pod dvěma z mostních objektů se nachází páteřní plynovody NET4GAS, které mají velmi přísné požadavky na ochranu, práci v ochranném pásmu a odstávky provozu. U všech mostů došlo k úplné demolici a výstavbě nových objektů.

Technickým opatřením na nově vybudovaném pravém mostním objektu v roce 2016 bylo dosaženo potřebné šířky pro uspořádání dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy. Toto opatření zajistilo v letošní stavební sezóně výrazné zlepšení dopravní situace během probíhajících prací.

Dálnice D10 je součástí české páteřní dálniční sítě, která propojuje naše hlavní město s Mladou Boleslaví a dále s Libereckým krajem. 

Data o stavbě:

  • Zhotovitel: SaM – silnice a mosty a.s., Česká Lípa
  • Provozovatel plynovodu: NET4GAS a.s.
  • Cena stavby dle smlouvy: 52 mil. Kč (bez DPH)
  • Termín realizace: 05/2016 – 09/2017

Publikováno: 13. September 2017, přímý odkaz