Novinky - detail

Aktuální informace
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/53 Lechovice, obchvat

Obec Lechovice je územně rozdělena na dvě části – Lechovice a místní část Zámecký vrch. V extravilánu mezi těmito dvěma částmi obce je provoz pěších i cyklistů veden bez chodníků, nebo samostatného pruhu. Průjezd obcí Lechovice je možno díky svému směrovému a výškovému vedení označit za vážnou ...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem

„Stavba dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek je vlastně rozšířením stávající silnice I/3, která je v dnešní době již dopravně velmi zatížená. V rámci stavby bude ke stávajícímu pravému jízdnímu pásu dobudován levý jízdní pás. Dojde též k úpravě stávajících mimoúrovňových křižovatek Ševětín a Lhot...