Novinky - detail

Aktuální informaceŘeditelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/53 Lechovice, obchvat

Obec Lechovice je územně rozdělena na dvě části – Lechovice a místní část Zámecký vrch. V extravilánu mezi těmito dvěma částmi obce je provoz pěších i cyklistů veden bez chodníků, nebo samostatného pruhu. Průjezd obcí Lechovice je možno díky svému směrovému a výškovému vedení označit za vážnou ...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem

„Stavba dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek je vlastně rozšířením stávající silnice I/3, která je v dnešní době již dopravně velmi zatížená. V rámci stavby bude ke stávajícímu pravému jízdnímu pásu dobudován levý jízdní pás. Dojde též k úpravě stávajících mimoúrovňových křižovatek Ševětín a Lhot...Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/22 Strakonice

„Dokončená stavba zlepší zejména průjezd tranzitní dopravy přes město ve směru od Prahy a Písku na Klatovy a Horažďovice. Tranzit bude odveden ze středu města, kde dojde k celkovému zklidnění dopravy. Celá stavba je samozřejmě navržena s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozu. Zlepš...