Novinky - detail

Aktuální informace

Poslední úsek D8 se otevřel řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí

Rada geotechnického monitoringu, v níž je kromě ŘSD a zhotovitelů zastoupena i Česká geologická služba a další odborníci na tuto problematiku, na svém pátečním zasedání zprovoznění dálnice doporučila. Vzhledem k výsledkům měření z posledních hodin, které zaznamenaly lokální posuny v podloží pra...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby byla přeložka silnice I/26 mimo obec Staňkov. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovovala zejména dálkové dopravě, která zatěžovala okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi. Nepříznivě byla ovlivněna i bezpečnost chodců ve městě. „Výstavbou přeložky ...

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKAZU PRODUKCE ÚČASTNIT SE OTÁZEK VÁCLAVA MORAVCE

Produkce pořadu zdůvodňuje svůj zákaz tím, že vyslaný zástupce ŘSD není dostatečně zodpovědný za dálniční stavby. Vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl je připravený na plánovanou diskusi a pověřen generálním ředitelem ŘSD účastí v pořadu. O tomto pověření a potvrzení účasti ...